ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງອັດຕະປື ປະກອບສ່ວນກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການຕ້ານ ໄພພິບັດ ນໍ້າຖ້ວມແຂວງອັດຕະປື