ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ໄດ້ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມການ ຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (e-Signature) ຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະ ບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (e-Office) ໃຫ້ກັບບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ/ທຽບເທົ່າ ພາຍໃນ ກະຊວງ ປທສ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໂດຍການເປັນປະທານກ່າວເປີດຂອງ ທ່ານ ທະວີສັກ ມະໂນທັມ ຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ກະຊວງ ປທສ ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ 13 ກົມ/ທຽບເທົ່າພາຍໃນກະຊວງ ປທສ ຈຳນວນທັງໝົດ 52 ທ່ານ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບພາບລວມຂອງລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ຂະບວນການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ Certificate Authority (CA) ແລະ ການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນລະບົບຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຜ່ານລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝໃຫ້ກັບຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ/ທຽບເທົ່າ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານເອກະສານຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເພື່ອການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ທັງເປັນຕົວແບບຂອງການນຳໃຊ້ລະ ບົບດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ/ອົງການທຽບເທົ່າອື່ນໆ.

ຊຶ່ງຄຸນສົມບັດຂອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນສາມາດພິສູດວ່າໃຜເປັນຄົນລົງລາຍເຊັນ (Signer Authentication), ໃນເອກະສານຈະມີຂໍ້ມູນທີ່ ບົ່ງບອກເຖິງບຸກຄົນທີ່ເຊັນເອກະສານ, ສາມາດໃຊ້ໃນການກວດສອບ ຫຼື ພິສູດໄດ້ວ່າມີການແກ້ໄຂເອກະ ສານຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການເຊັນໄປແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ (Data Integrity) ແລະ ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບໄດ້ (Non-repudiation) ເນື່ອງຈາກວ່າລາຍເຊັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນມີເອກະລັກ ທີ່ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າໃຜ ເປັນຜູ້ເຊັນເອກະສານ.

ການນຳໃຊ້ລະບົບ e-Signature ເຂົ້າໃນລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ ຈະເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການນຳໃຊ້ລະບົບການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ສະບັບເລກທີ 59/ສພຊ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2018 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນກິດຈະການລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ສະບັບເລກທີ 1101/ປທສ, ລົງວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2020 ຊຶ່ງຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ/ທຽບເທົ່າໃນ ການເຊັນເອກະສານອອນລາຍຜ່ານລະບົບ, ສາມາດເຮັດວຽກ ແລະ ເຊັນເອກະສານໄດ້ທຸກທີ່, ທຸກເວລາ ແຕ່ຍັງຮັກສາໄດ້ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສາມາດຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ ເຈົ້າຂອງລາຍເຊັນໄດ້.

ພ້ອມ ດຽວກັນນີ້, ຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ, ການຕັ້ງຄຳຖາມ-ຕອບ ປຶກສາຫາລືບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ ການຄຸ້ມຄອງ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບທັນສະໄໝ ໂດຍສະເພາະການນຳໃຊ້ກັບລະບົບ e-Signature ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ ເຂົ້າໃນວຽກງານໃຫ້ມີທັນສະໄໝ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິ ພາບ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ)