ມີເດຍລາວແຂວງຄຳມ່ວນ ທ່ານ ຄໍາມອນ ພົມພິພັກ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງໜອງບົກໄດ້ກ່າວວ່າ : ໃນລະດູການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງປີ 2021 ນີ້ທົ່ວເມືອງໜອງບົກມີເນື້ອທີ່ແຜນການ 2.950 ເຮັກຕາ , ປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈິງ 3.961 ເຮັກຕາເຊິ່ງເຫັນວ່າລື່ນແຜນການປີ 1.011 ເຮັກຕາ , ສະເລ່ຍສະມັດຕະພາບໄດ້ 5,8 ໂຕນ / ເຮັກຕາ , ຜົນຜະລິດທັງໝົດ 22.973 ໂຕນ . ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດເກັບກ່ຽວເຂົ້າໄດ້ແລ້ວ 3.366 ເຮັກຕາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 85 % ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ . ຄາດວ່າການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງໃນທົ່ວເມືອງຈະໃຫ້ສໍາເລັດໃນທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ 2021 ນີ້.

ດ້ານການປູກພືດຜັກລະດູແລ້ງໃນທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ແຜນການ 1.780 ເຮັກຕາ ໃນນັ້ນຜະລິດຕົວຈິງໄດ້ 1.895 ເຮັກຕາ , ສະເລ່ຍສະມັດຕະພາບ 5,76 ໂຕນ / ເຮັກຕາ , ຜົນຜະລິດໄດ້ 10.919 ໂຕນ.

ສ່ວນວ່າແຜນການຜະລິດໃນລະດູຝົນສໍາລັບນາປີໃນທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ແຜນການ 15.785 ເຮັກຕາ , ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 58.405 ໂຕນ . ການປູກພືດຜັກໃນລະດູຝົນມີເນື້ອທີ່ແຜນການ 620 ເຮັກຕາ , ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 4.644 ໂຕນ .