• ເກືອແມ່ນສານອາຫານເຮັດໃຫ້ແຄວຊ້ຽມມີການປ່ຽນແປງ.
  • ໂຊດາມີທາດຟົດສະຟໍຣັສ ແລະ ສານອາຫານທີ່ມີແຄວຊ້ຽມຕໍ່າ ຊື່ງສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ເກີດສາ
  • ລະລາຍຂອງແຄວສ່ຽມເຮັດໃຫ້ສ່ຽງຂອງກະດູກໄດ້.

ຄາເຟອິນສຳລັບຄົນທີ່ເປັນໂລກກກະດູກພ່ອຍຢູ່ ການບໍລິໂພກຄາເຟອິນປະລິມານ 300 ມິລິກຼາມກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຮຸນແຮງຂື້ນໄດ້.

ສ່ວນແມ່ຍິງໄວທອງຄວນຮັກສາສຸຂະພາບຕົນເອງໃຫ້ຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ຄວນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕຶງຄຽດ ຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີແຄວຊ້ຽມສູງເຊັ່ນ: ງາດຳ, ກຸ້ງແຫ້ງ, ຖົ່ວແດງ, ຜັກກາດນາ ແລະ ອື່ນໆ… ເຊິ່ງເປັນສານຫຼັກໃນການສ້າງກະດູກ ພ້ອມທັງແມ່ຍິງໝົດປະຈຳເດືອນ ການເສີມແຄວ ຊ້ຽມບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ ມີແຕ່ການຢຸດການທຳລາຍຂອງກະດູກເທົ່ານັ້ນ

ຄວນອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ 2-3 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ແລະ 1 ຊົ່ວໂມງໃນແຕ່ລະຄັ້ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດການລະລາຍຂອງແຄວຊ້ຽມຈາກກະດູກເຊັ່ນດຽວກັນ ນອກຈາກນີ້ຄວນເຊົາສູບຢາ ຫຼື ດື່ມເຄື່ອງດື່ມແອລກໍຮໍ ແລະ ພະຍາຍາມປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດຈາກການລົ້ມເປັນຕົ້ນ.

ຖ້າແຕ່ລະມື້ບໍ່ສາມາດກິນອາຫານທີ່ມີແຄວຊ້ຽມ, ຟົດສະຟໍຣັດ, ແມກນີຊຽມ ແລະ ວິຕາມິນດີ ທີ່ຊ່ວຍດູດຊຶມທາດແຄວຊ້ຽມເຮັດໃຫ້ກະດູກ ແລະ ເນື້ອເຍື່ອແຂງແຮງຄົບຖ້ວນພຽງພໍ.