ມີເດຍລາວແຂວງເຊກອງ ໂດຍ: ພອນ ບຸນອຸທິດ ກອງປະຊຸມປະເມີນ ແລະ ສະຫຼຸບບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກອງທຶນສິ່ງແວດ
ລ້ອມໄລຍະ 5 ປີ(2016-2020)ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-19 ມີນາ 2021 ນີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ທ່າແຕງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສຸພົນ ໄຊສະຫງ່າ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆທ່າແຕງ,ມີທ່ານ ເພັດດາວົງ ບຸນມີສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ເຊກອງ,ທ່ານນາງ ວອນມາລີ ມັງໜໍເມກ ຕາງໜ້າກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມຄະນະຂັ້ນສູນກາງ,ຫົວໜ້າໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນດັ່ງກ່າວຈາກ 4 ຕົວເມືອງຄື: ເມືອງ ທ່າແຕງ,ລະມາມ,ດາກຈຶງ ແລະ ເມືອງກະລຶມ ພ້ອມດ້ວຍອົງການປົກຄອງບ້ານກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ຈັນເຮົ້າ ໄຊຍະທອງ ຫົວໜ້າຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຫົວໜ້າໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງແລະທ່ານ ສິດສະຫວັນ ອິນທະວົງສາ ຫົວໜ້າຂະແໜງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມ ຫົວໜ້າໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການຄຸ້ມຄອງປ່າຍອດນໍ້າຫ້ວຍໂທນແຂວງເຊກອງ ພັດປ່ຽນກັນຂຶ້ນລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງໂຄງການ,ກິດຈະກໍາອື່ນໆ,ການມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ,ຂໍ້ສະດວກ,ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ,ພາກສະເໜີບາງວຽກທີ່ຈໍາເປັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ,ພ້ອມທັງງົບປະມານ,ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະ 5 ປີ(2016-2020)ຜ່ານມາຢູ່ໃນ 4 ຕົວເມືອງຂອງແຂວງເຊກອງ,ມີທັງໝົດ 2 ໂຄງການຄື: ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການຄຸ້ມຄອງປ່າຍອດນໍ້າຫ້ວຍໂທນແບບມີສ່ວນຮ່ວມປະກອບມີ 4 ບ້ານຄື:ບ້ານຫົວເຊໂດນ,ກະປື,ໃໝ່ລິດສໍາພັນ ແລະ ບ້ານກໍາກອກ,ລວມມີທັງໝົດ 9 ບໍລິສັດ.ໃນນີ້ ເມືອງທ່າແຕງມີ 3 ບໍລິສັດຄື:ບໍລິສັດຢາງກຣາວຊູ(LVF),ບໍລິສັດຄູນມີໄຊ,ບໍລິສັດລາວບີດີນາຈໍາກັດ,ເມືອງລະມາມມີ 2 ບໍລິສັດຄື:ບໍລິສັດເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນໃຫ່ຍຕອນລຸ່ມ,ບໍລິສັດຮ່ວງແອ໊ງ,ເມືອງດາກຈຶງມີ 3 ບໍລິສັດຄື:ບໍລິສັດ ບໍລິສັດເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກະໝານ 3,ບໍລິສັດມິດຕະພາບ 206,ຫຸ້ນສ່ວນກະສິກໍາເຕັກໂນໂລຢີຂັ້ນສູງຊາມ-ເຊກອງຈໍາກັດ(ຫຸ້ນສ່ວນບໍລິສັດຫວຽດເຟືອງ),ເມືອງກະລຶມມີ 1 ບໍລິສັດຄື:ບໍລິສັດ ໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ເຊກອງ ຈໍາກັດ(XPPL)ສາຂາກຸ່ມບໍລິສັດພອນສັກ ເຊິ່ງໃນ 2 ໂຄງການນີ້ມີມູນຄ່າ 1 ຕື້ກີບ ໂດຍເປັນທຶນຂອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມສູນກາງ.