ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາແຂວງສາລະວັນ ທີ່ສູນກາງມອບໃຫ້ຕາມແຜນຕົວເລກທັງໝົດ ໃຫ້ໄດ້ 110 ຕຶ້ກີບ, ແຕ່ຍ້ອນຫຼາຍສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນ ເປັນຕົ້ນ: ຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການດັດແກ້ແຜນເກັບລາຍຮັບ ມາເປັນ 97.361 ລ້ານກວ່າກີບ. ຜ່ານການປະຕິບັດຂອງສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳແຂວງສາລະວັນ ສາມາດເກັບລາຍຮັບບັນລຸ 87,16 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 89.53% ຂອງແຜນການປີດັດແກ້.


ທ່ານ ຂັນທະລີ ລໍວັນຄໍາ ຮອງຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາແຂວງສາລະວັນ #ໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບວຽກງານສ່ວຍອາກອນປະຈຳປີ 2020, ທັງຕີລາຄາດ້ານຕັ້ງໜ້າ, ສາເຫດ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ. ການເກັບລາຍຮັບຂອງສ່ວຍອາກອນ ປະຕິບັດໄດ້ 97 ຕື້ກວ່າກີບ ຕາມແຜນດັດແກ້, ມອບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໄດ້ 87 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 89,53% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນັ້ນລາຍຮັບຈາກອາກອນ ປະຕິບັດໄດ້ 65,80 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 89,33%, ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມທາງ 3,08 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 58,33%, ການບໍລິການວິຊາການ 12,17 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 102% ແລະ ລາຍຮັບພາສີທີ່ດິນ 6,10 ຕື້ກີບ. ສຳລັບສາເຫດ, ປັດໄຈ ທີ່ພາໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນ ຍ້ອນບັນດາຈຸນລະວິສາຫະກິດທີ່ເສຍອາກອນແບບມອບເໝົາ ຈຳນວນ 2.955 ຫົວໜ່ວຍ ຍັງມີໜີ້ຄ້າງ ບໍ່ສາມາດເກັບໄດ້ໝົດຕາມສັນຍາ 1,31 ຕື້ກີບ, ການມອບແຜນຕົວເລກໃຫ້ສູ້ຊົນຈັດເກັບ ສູງກວ່າທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນພາຍໃນ ແລະ ອື່ນໆ. ທົ່ວແຂວງມີຫົວໜ່ວຍທັງໝົດ 3.409 ຫົວໜ່ວຍ, ເຂົ້າສູ່ລະບົບ Taxris (ການເກັບລາຍຮັບໃນຮູບແບບໃໝ່) ຈໍານວນ 631 ຫົວໜ່ວຍ, ແຈ້ງມອບດ້ວຍຕົນເອງ 75 ຫົວໜ່ວຍ, ເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 503 ຫົວໜ່ວຍ. ໃນນັ້ນຂັ້ນແຂວງຄຸ້ມຄອງ 503 ຫົວໜ່ວຍ, ຂັ້ນເມືອງ 2.902 ຫົວໜ່ວຍ. ໃນປີ 2020 ກໍ່ສາມາດຫັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຂົ້າໃນລະບົບ taxris ໄດ້ 631 ຫົວໜ່ວຍ, ແຈ້ງເສຍອາການດ້ວຍຕົນເອງ 66 ຫົວໜ່ວຍ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 57 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ອື່ນໆ.

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງການຈັດເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳແຂວງສາລະວັນ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ມີນານີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກການເງິນແຂວງ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພອນປະເສີດ ລາຊາໂພ ຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາແຂວງ, ມີພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງ ພະນັກງານລັດຖະກອນພາຍໃນສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາແຂວງ ແລະ ປະຈໍາເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ພາບ-ຂ່າວ: ທິດລານີ ໂຄດໂຍທາ.