ມີເດຍລາວແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນວັນທີ 25 ມີນາ 2021 ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ ຫຼັກ 4 ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ສະຫຼຸບວຽກງານການເງິນ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ຜ່ານທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2021 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ວັນໄຊ ພອງສະຫວັນ ເຈົ້າແຂວງຄຳມ່ວນ, ມີບັນດາທ່ານໃນຄະນະພະແນກການອ້ອມຂ້າງ, ການນຳຂອງເມືອງ ຕະຫຼອດເຖິງ ພະນັກງານ ວິຊາການທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການເງິນຂອງບັນດາພະແນກການ, ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສົມສະອາດ ອຸ່ນສີດາ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2020 ພ້ອມທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2021 ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2020 ແມ່ນປະຕິບັດໃນທ່າມກາງສະພາບແວດລ້ອມມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍໃໝ່ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ການປັບປຸງອັດຕາອາກອນກຳໄລ ຈາກ 24% ມາເປັນ 20%, ປັບປຸງຖານຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ 1,1 ລ້ານກີບ ມາເປັນ 1,3 ລ້ານກີບ ແລະ ອາກອນຊົມໃຊ້ ບາງປະເພດສິນຄ້າ ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບຫຼຸດລົງ.

ປີ 2020 ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈັດເກັບງົບປະມານ ທັງຮ່ວງຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທັງໝົດ 674,82 ຕື້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈິງ 647 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 95,88%. ໃນນັ້ນຮ່ວງຂອງສູນກາງປະຕິບັດໄດ້ 378,56 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 90,81%, ຮ່ວງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ປະຕິບັດໄດ້ 268,44 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 104,07% ຂອງແຜນການ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈັດເກັບລາຍຮັບ ປີ 2020 ມີຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ສາມາດປະຕິບັດ ໄດ້ບັນລຸ ຕາມແຜນການ ປະກອບມີ: ດ່ານຂົວມິດຕະພາບ 3, ກອງກວດກາພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງ, ຊັບສິນ ຂອງລັດ, ສຳລັບບັນດາພະແນກການ ທີ່ຈັດເກັບໄດ້ຕາມແຜນ ມີ 10 ພາກສ່ວນຄື: ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ພະແນກຍຸຕິທຳ, ອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງທ່າແຂກ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ໂຮງຮຽນສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ພະແນກການເງິນ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ສຳລັບເມືອງແມ່ນມີພຽງເມືອງໜອງບົກ ທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ລື່ນແຜນການ 136,61% ຂອງແຜນການປີ. ສ່ວນທາງ ດ້ານແຜນລາຍຈ່າຍຂອງແຂວງລວມທັງໝົດ 533,77 ຕື້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 527,14 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 98,76% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 0,35% ຫຼືເທົ່າກັບ 1,87 ຕື້ກີບ.


ສຳລັບແຜນຈັດເກັບລາຍຮັບ ປີ 2021 ທັງສ່ວນຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ມີທັງໝົດ 756,18 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີ 2020 ເພີ່ມຂຶ້ນ 12,05% ຫຼືເທົ່າກັບ 81,36 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນລາຍຮັບສູນກາງ 450,60 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີ 2020 ເພີ່ມຂຶ້ນ 33,72 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບທ້ອງຖິ່ນ 305,58 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 47,64 ຕື້.
ໃນວາລະກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຜ່ານແຈ້ງການ ຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 0389/ກງ ວ່າດ້ວຍການເສຍຄ່າທຳນຽມນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (ພາສີທີ່ດິນ) ປະຈຳປີ 2021, ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພາສີ ແລະ ມາດຕະການ ຈັດເກັບລາຍຮັບ ປີ 2021, ຄາດໝາຍຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານຮັບໃຊ້ລາຍຈ່າຍ ປີ 2021 ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບຟັງ ການປະກອບຄຳຄິດເຫັນຈາກບັນດາພະແນກການ, ຂະແໜງການຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ບົດສະຫຼຸບ ວຽກງານການເງິນ ກໍ່ຄືທິດທາງແຜນການຈັດເກັບລາຍຮັບ-ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ປີ 2021 ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ ທີ່ວາງໄວ້.