ທ່ານ ຄໍເຜີຍ ບຸດດາວຽງ ເຈົ້າແຂວງເຊກອງ ໄດ້ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີຂອງສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງເຊກອງ ຊຸດທີ I ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 29 ມັງກອນ ຜ່ານມາວ່າ: ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ຂອງແຂວງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງ ບັນດາວຽກງານຈຸດສຸມຕ່າງໆບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ຕາມທິດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ; ໂດຍນໍາໃຊ້ທ່າແຮງຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດກັບການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຊຶ່ງໃນປີ 2020 ຄາດຄະເນສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດພາຍໃນແຂວງຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບ 8% ຂຶ້ນໄປ ທຽບໃສ່ປິຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ມີມູນຄ່າລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ບັນລຸໄດ້ 1.934 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍໃສ່ປະຊາກອນໃຫ້ໄດ້ ປະມານ 15,10 ລ້ານກີບ ຫລືເທົ່າກັບ 1.777 ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນີ້ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,65% ກວມເອົາ 39,54%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາເພີ່ມຂຶ້ນ 9,70% ກວມເອົາ 23,64%, ຂະແໜງການບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 8,40% ກວມເອົາ 36,82% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (ບໍ່ລວມເອົາພາສີຂາເຂົ້າ), ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 87,77 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ ລາຍຮັບພູດສູນກາງເກັບໃນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 5,17 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ບັນລຸ 82,60 ຕື້ກີບ; ສ່ວນການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 274,10 ຕື້ກີບ.
ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງແຂວງຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 8% ຂຶ້ນໄປ ພວກເຮົາມີຄວາມ #ຕ້ອງການທຶນໃນການພັດທະນາປະມານ 745 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 40,01% ຂອງມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ; ໃນນີ້ການລົງທຶນຂອງລັດໂດຍກົງ 47,43 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 6,37% ຂອງທຶນທັງໝົດ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມມີຄວາມຕ້ອງການ 112 ຕື້ກີບ ຫລື ປະມານ 13,17 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 15%, ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີຄວາມຕ້ອງການ 335 ຕື້ກີບ ຫລືປະມານ 39,41 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ ເທົ່າກັບ 45%, ການປ່ອຍສິນເຊື່ອທະນາຄານມີຄວາມຕ້ອງການປະມານ 250,57 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 33,63% ຂອງຄວາມຕ້ອງການທຶນທັງໝົດ.

ຂ່າວ: ພຸດທະສອນ