ມີເດຍລາວແຂວງຈຳປາສັກ ໃນຕົ້ນເດືອນມີຖຸນາ2021ນີ້,ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໂພນ ກຸ່ມ4ເມືອງສຸຂຸມາ ແຂວງຈຳປາສັກພ້ອມດ້ວຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໄດ້ພ້ອມພຽງກັນສ້ອມແປງເສັ້ນທາງແຕ່ບ້ານໄປຫາຕົວເມືອງປະມານ2ກິໂລແມັດແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຫຼາຍໃນລະດູຝົນການສັນຈອນໄປມາແຕ່ຍ້ອນຄວາມສາມັກຄີເປັນຈິດໜື່ງໃຈດຽວສ້ອມແປງເສັ້ນທາງທີ່ເປເພເພື່ອໃຫ້ນ້ອງນ້ອຍນັກຮຽນບ້ານໃກ້ຄຽງມີສະດວກໃນການເດີນທາງໄປໂຮງຮຽນ,ໄປໄຮ່ໄປນາ,ເຊີ່ງການສ້ອມແປງຂົວດັ່ງກ່າວແມ່ນນຳໃຊ້ທ່າແຮງທືນຮອນສົມທົບຂອງປະຊາຊົນລວມມູນຄ່າສ້ອມແປງປະມານ851.000ກີບ