ອີງຕາມບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະພາບຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ສົກປີ 2020 ຈໍານວນລວມ ຂອງຜູ້ຂາດສານອາຫານໃນໂລກ ອາດເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 132 ລ້ານຄົນ ເນື່ອງຈາກທົ່ວໂລກ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຂອງ ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ຖ້າຫາກວ່າ ພາວະໄພອຶດຫິວຍັງສືບຕໍ່ ແຜ່ລາມອອກໄປ ຈຳນວນຜູ້ຂາດສານອາຫານ ອາດຈະສູງເກີນ 840 ລ້ານຄົນ ໃນປີ 2030 ດ້ວຍເຫດນັ້ນໂລກເຮົາ ກໍ່ຈະບໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນ ບັນລຸໄພອຶດຫິວ ໃຫ້ເຫລືອລົງເປັນສູນ, ໃນຂະນະທີ່ ປີຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ມີປະຊາກອນປະມານ 16,5% ຍັງຂາດສານອາຫານ ເພື່ອຮັກສາຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບເປັນປົກກະຕິ. ເປີເຊັນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສູງເກືອບສອງເທົ່າ ຂອງອັດຕາທີ່ມີຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍສະ ເລ່ຍໃສ່ກັບພາກພື້ນອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ລາຍງານ ໃນພິທີຊຸມນຸມເພື່ອສະເຫລີມ ສະຫລອງວັນອາຫານໂລກ ແລະ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ປະຈຳປີ 2020 ພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນ ອານາຄົດຂຶ້ນກັບການກະທຳຂອງພວກເຮົາ ຈົ່ງພ້ອມກັນເພີ່ມພູນຜະລິດຜົນ ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ຕຸລາ 2020 ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ນະ ຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍການຮ່ວມມື ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້  ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເສັກເກນເນັສ ຜູ້ປະສານງານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບາງທີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫລວງ ຂອງການຂາດສານອາຫານ ຍ້ອນເກີດ ຈາກຄວາມອຶດຫິວ ແລະ ພາວະເຕ້ຍໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ. ໃນປີ 2019 ໄພງຽບນີ້ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຕໍ່ເດັກນ້ອຍ ໃນບັນດາ 1 ໃນ 3 ຂອງຈໍານວນເດັກນ້ອຍ ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ໃນ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງມັນຈະເປັນຜົນດ້ອຍ ໃຫ້ກັບພວກເຂົາ ພົບກັບຂໍ້ເສຍປຽບຕະຫລອດຊີວິດ ຕາມການລາຍງານດ້ານສະຖິຕິ ເມື່ອຫລາຍປີຈົນຮອດປີ 2019 ສປປ ລາວ ບັນລຸຄວາມຄືບໜ້າ ທີ່ປະທັບໃຈ ໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນໄລຍະສອງສາມ ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ຫລຸດລົງເຄິ່ງໜຶ່ງ ຈາກຫລາຍກວ່າ 40% ໃນປີ 1993 ມາເປັນ 18,3% ໃນປີ 2019.

ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້, ທ່ານ ລິນທອງ ດວງສະຫວັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກ່າວວ່າ: ການສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນອາຫານໂລກ ແລະ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ປະຊາຊາດໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງບັນຫາ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຍັງເປັນການແຈ້ງເຕືອນ, ປຸກລະດົມກຳລັງແຮງ ທົ່ວສັງຄົມ ລາວ ແລະ ປະຊາຊົນໂລກ ເພື່ອເຝົ້າລະວັງ, ປ້ອງກັນຜົນເສຍຫາຍ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຮ່ວມກັນແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍ ຂອງໄພພິບັດ ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບ ປົກກະຕິໂດຍໄວ ໃນ ສປປ ລາວ.

ທ່ານ ລິນທອງ ດວງສະຫວັນ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນຕໍ່ໜ້າຂະແໜງການ ຂອງພວກເຮົາ ຈະສືບຕໍ່ພັດ ທະນາ ວຽກງານກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໄປຕາມທິດອຸດສາ ຫະກຳ, ທັນສະໄໝ, ສີຂຽວ, ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຍືນຍົງ ດ້ວຍການຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳ ນັບທັງການປູກ-ການລ້ຽງ ແບບປະສົມປະສານ, ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຂອງ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ການບໍລິໂພກຢູ່ພາຍໃນ ດ້ວຍການເພິ່ງຕົນເອງເປັນຕົ້ນຕໍ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງຊາດ ຕອບສະໜອງໂພຊະນາ ການທີ່ດີໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນ. ພ້ອມນີ້, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ເຂົ້າຮ່ວມການຜະລິດ ກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຕາມມາດຕະຖານ ກະສິກຳ ສະອາດທີ່ເປັນທ່າແຮງ ແລະ ສິນຄ້າ ທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງເພື່ອສົ່ງອອກ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)