ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12- 16 ກຸມພາ ນີ້, ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ II ປະຈຳເມືອງເງິນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ສືບຕໍ່ລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ຕາມຈຸດທີຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ຈັດໃຫ້ ຈຳນວນ 5 ຈຸດ ມີ 10 ບ້ານ ຄື: ຈຸດທີ 1 ບ້ານກີວງີ້ວ ແລະ ບ້ານບໍ່ຫຼວງ, ຈຸດທີ 2 ບ້ານປາງບົງ ແລະ ບ້ານປຸງຝາດ, ຈຸດທີ 3 ມີບ້ານ ຫ້ວຍເງີຍ ແລະ ບ້ານປາກແຄນ, ຈຸດທີ 4 ບ້ານ ໂຮມໄຊ ແລະ ບ້ານຜາແດງ, ຈຸດທີ 5 ບ້ານນ້ຳວັນ ແລະ ບ້ານ ນ້ຳທົນ. ເຊີ່ງ ມີຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ: 2.682 ຄົນ, ຍິງ 1.332 ຄົນ.

ໃນການລົງພົບປະ ສະເໜີຕົວຕໍ່ຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງພາຍໃນເມືອງ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມທັງນໍາສະເໜີປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ, ແລະ ພ້ອມທັງແຈ້ງລາຍຊື່ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄດ້ນໍາໄປພິຈາລະນາ, ເປັນບ່ອນອີງຕໍ່ຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ກັ່ນຕອງເລືອກເຟັ້ນ ໃນການໃຊ້ສິດຂອງຕົນເຂົ້າໃນການເລືອກຕົວແທນຂອງຕົນ ເພາະການເລືອກຕັ້ງຖືເປັນເຫດການເມືອງທີ່ສຳຄັນຂອງພັກຂອງຊາດ, ເປັນໂອກາດທີ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຈະໄດ້ໃຊ້ສິດປະຊາທິປະໄຕເລືອກເອົາຕົວແທນຂອງຕົນ ເພື່ອໄປປົກປ້ອງສິດ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢ່າງແທ້ຈີງ.