ເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ – 19 ຈຶ່ງສ້າງຜົນກະທົບໃຫ້ພາກສ່ວນທຸລະກິດເປັນວົງກວ້າງ. ໂດຍສະເພາະ ລັດວິສາຫະກິດ ການບິນລາວ ລາຍຮັບຫຼຸດລົງເກືອບເຄີ່ງ.

ພາບປະກອບ

ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການປະຢັດລາຍຈ່າຍ ການບິນລາວ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ພະນັກງານພັກວຽກຊົ່ວຄາວ ໂດຍບໍ່ເອົາເງິນເດືອນຈົນກວ່າສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ -19 ຈະດີຂຶ້ນກັບມາສະພາບປົກກະຕິ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍໄດ້ໂຈະຖ້ຽວບິນໄປປະເທດທີ່ກຳລັງລະບາດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຂອງການລະບາດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

ປັດຈຸບັນ ລັດວິສາຫະກິດ ການບິນລາວ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 1 ພັນກວ່າຄົນ. ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອເປັນການປະຢັດລາຍຈ່າຍໃນເບື້ອງຕົ້ນ ທາງການບິນລາວໄດ້ລະດົມໃຫ້ພະນັກງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໜ່ວຍງານໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມປອດໄພການບິນໃຫ້ພັກວຽກຊົ່ວຄາວໂດຍບໍ່ເອົາເງິນເດືອນຈົນກວ່າສະພາບຈະດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວບັນດາພະນັກງານແມ່ນໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ມີຄວາມຕື່ນຕົວຍິນດີທີ່ຈະພັກ ເຊິ່ງກວມເອົາ 30% ຂອງພະນັກງານທັງໝົດ.

Medialaos MMD