ມີເດຍລາວແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຂ່າວ:ພູມມາ ຖວທ ເມືອງເມິງ
ຕາມການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຕົວຈິງໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ21ກໍລະກົດ2021ນີ້,ໂດຍໄດ້ຮັບການລາຍງານຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ເດີນທາງ ແລະ ຫຼາຍພາກສ່ວນຢູ່ພາຍໃນເມືອງວ່າ:ເນື່ອງຈາກຝົນຕົກໜັກຫຼາຍວັນຕິດຕໍ່ກັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດນ້ຳນອງຖ້ວມເສັ້ນທາງຫຼາຍບ່ອນ,ເສັ້ນທາງຖືກຕັດຂາດ,ນ້ຳນອງຖ້ວມນາຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍຈຸດຢູ່ພາຍໃນເມືອງ,ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນແມ່ນມີເສັ້ນທາງຂາດບາງຈຸດຍ້ອນຖືກນ້ຳຖ້ວມສຸ ເສັ້ນທາງແຕ່ເມືອງເມິງ ຫາ ຫ້ວຍຊາຍ ເຂດບ້ານປຸ່ງຜາ ຫາ ບ້ານ ຫົວນ້ຳຄາ,ເສົາໄຟຟ້າຫັກລົ້ມບາງຈຸດ

ໃນເສັ້ນທາງແຕ່ເມືອງເມິງ ຫາ ກຸ່ມບ້ານຊຽງດາວ ເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າດັບ ບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າໃຊ້ຫຼາຍຊົ່ວໂມງ,ນີ້ເປັນພຽງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ນັກຂ່າວສອບຖາມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ21ກໍລະກົດນີ້.ສ່ວນຂໍ້ມູນຜົນກະທົບອຶ່ນໆ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍ ແມ່ນລໍຖ້າໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຈິງແລ້ວຄ່ອຍລາຍງານໃຫ້ຮູ້ອີກຕື່ມພາຍຫຼັງ.