ມີເດຍລາວແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍ:ແສງອາທິດ
ພາຍຫຼັງທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີມາດຕະການຜ່ອນຜັນຫຼາຍດ້ານ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ມີຂະບວນການຕ່າງໆເກີດຂື້ນໃນສັງຄົມ ແລະ ໜື່ງໃນນັ້ນກໍ່ຄືຂະບວນການປູກຕົ້ນໄມ້ຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຮ່ວມກັບ ໂຮງຮຽນທ່ິດສະດິການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳປູກຕົ້ນໄມ້ຂື້ນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອເປັນການປູກໄມ້ໃນວັນທີ່1 ເດືອນ ມິຖຸນາ ຫຼື ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນນີ້ ໃຫ້ເປັນຄະບວນການຟົດຟື້ນ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ຂອງໂຮງຮຽນປົກຫຸ້ມດ້ວຍສີຂຽວໃຫ້ມີເປີເຊັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ທັງເປັນການສົ່ງເສີມຂະບວນການປູກໄມ້ໃຫ້ເປັນປ່າ ຮັກສາຊີວະນານາພັນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງການປ່າສີຂຽວຂອງແຂວງອຸດົມໄຊໃນອານາຄົດ,

ທ່ານ ຄໍາພອນ ມູນລະໄມ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ຜ່ານມາທາງແຂວງກໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການປູກມາແລ້ວເປັນໄລຍະ ແລະ ວັນນີ້ກໍ່ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳນີ້ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການອີກຄັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້, ໂດຍລວມເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊແມ່ນມີ 52 % ຂອງເນື້ອທົ່ວປ່າສີຂຽວທົ່ວແຂວງ ເຊີ່ງແຕ່ລະປີແມ່ນມີແຜນໃນການປູກໄມ້ເພື່ອປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການ 5 ຂອງທົ່ວປະເທດ ໃນ 2ແສນ ກ່ວາເຮັກຕາ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ ໃຫ້ໄດ້ 1 ລ້ານກ່ວາເຮັກຕາ, ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ ກໍ່ເປັນແຂວງໜື່ງທີ່ສະໜັບສະໜູນໃນແຜນການດັ່ງກ່າວເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນ ແລະ ປີ 2021 ນີ້ ມີແຜນ 200 ເຮັກຕາ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໄມ້ທຳມະຊາດໃຫ້ໄດ້ 2 ພັນກ່ວາເຮັກຕາ, ໂດຍຮູບແບບການອານຸລັກປ່າໄມ້ຕົ້ນນໍາ້ ຟື້ນຟູໂດຍການປູກເສີມ ວ່ານແກ່ນ ອະນຸລັກປ່າເລົ່າໃຫ້ເປັນປ່າແກ່ ແລະ ກໍ່ປັກປ້າຍຫ້າມຕາມເຂດປ່າສະຫງວນຕ່າງເພື່ອບໍໃຫ້ມີການບຸກລຸກ, ໂອກາດນີ້ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງປະຊາຊົນ ກໍຄື ທຸກພາກສ່ວນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະນຸລັກ ແລະ ສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ.

ການຈັດກິດຈະກຳປູກຕົ້ນໄມ້ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ່ 11 ມິຖຸນາ 2021 ນີ້ ທີ່ໂຮງຮຽນທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄຳພອນ ມູນລະໄມ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ມີທ່ານ ຄໍາຟອງ ພັດທະມາວົງ, ຫົວໜ້າອໍານວຍການ ໂຮງຮຽນທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະພະແນກ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ພະນັກງານຄູອາຈານພາຍໃນ ໂຮງຮຽນເຂົ້າຮ່ວມ.