ມີເດຍລາວແຂວງສາລະວັນ ໂດຍທິດລານີ ໂຄດໂຍທາ. ໃນວັນທີ 25 ມີນາ 2021ພະແນກແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການວຽກງານແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົ 5 ປີ (2016-2020) ແລະທິດທາງແຜນການຕໍ່ໜ້າ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບົວໄລ ແສນແກ້ວມີກໍ ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານແລະສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມແຂວງ, ມີຄະນະພະແນກ, ຄະນະພັກ ແລະຕາງໜ້າຫ້ອງການແຮງງານສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ 8 ເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກລັດຖະກອນພາຍໃນພະແນກເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສຸດດາໄລ ອິນດາວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຮສສ ແຂວງກ່າວວ່າ: ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາໄດ້ມີການຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ແລະປະສານສົມທົບໃນການສະໜອງແຮງງານເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ໄດ້ 14 ພັນກວ່າຄົນ ລື່ນແຜນ 209% ທຽບໃສແຜນການ 5ປີ, ສົ່ງເສີມສະຖານທີ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ບັນດາໂຮງຮຽນ, ສູນວິຊາຊີບທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ 10 ພັນກວ່າຄົນ ລື່ນແຜນ 281%, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະນິຕິກຳດ້ານແຮງານຕາມຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດແຮງງານລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ປະກັນສັງຄົມມີຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ຂຶ້ນທະບຽນຈ່າຍເງິນສົມທົບພາກລັດ, ວິສາຫະກິດ ແລະຜູ້ສະໝັກໃຈ ທັງໝົດ 10 ພັນກວ່າຄົນ, ໄດ້ປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະສະມາຊິກຄອບຄົວ ໂດຍໄດ້ຍົກອັດຕາມອບເໝົາປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ຈາກ 75 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 105.000 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ, ສະໜອງອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມປະເພດຕ່າງໆ ທັງໝົດ 4 ພັນກວ່າກໍລະນີ ເປັນເງິນ 240 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະແດງຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄຸນງານຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ ໄດ້ 887 ທ່ານ ເທົ່າກັບ 84% ຂອງແຜນການ 5 ປີ ແລະວຽກງງານສັງຄົມຄົມສົງເຄາະ, ວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະວຽກງານອົງການກາແດງ ໄດ້ລົງໂຄສະນາຂໍຮັບບໍລິຈາກເລືອດ ໄດ້ 5 ພັນກວ່າຖົງ ເທົ່າກັບ 88% ຂອງແຜນການ 5 ປີ ແລະວຽກງານອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.

ຈາກນັ້ນໃນກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງການບົດສະຫຼຸບແຜນພັດທະນາວຽກງານແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມປີ2020 ແລະທິດທາງປີ2021, ຮ່າງບົດສະຫລຸບວຽກງານໄພພິບັດ 5ປີ (2016-2020) ແລະແຜນ5ປີ (2021-2025) ແຜນວຽກຈຸດສຸມແລະການກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດປີ2021. ພ້ອມນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ຮ່ວມກັນປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ຮາງບົດສະຫຼຸບຕຶ່ມອີກ.