ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021 ຢູ່ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ (ຫລັກ 6) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ສົມພູ ດວງສະຫວັນ ປະທານກໍາມາທິການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານເນື້ອໃນອະນຸກໍາມະການເລຂານຸການ ຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ໄດ້ຖະແຫລງຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບການປະກາດລາຍຊື່ ແລະ ຄຸນລັກສະນະ ຂອງຜູ້ລົງສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ຊຸດທີ IX ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ ຂັ້ນແຂວງ (ສສຂ) ຊຸດທີ II ວ່າ: ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ຊຸດທີ IX ມີ ທັງໝົດ 224 ທ່ານ, ຍິງ 49 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 164 ທ່ານ.

ຜູ້ສະໝັກຈາກສູນກາງ ມີຈໍານວນ 68 ທ່ານ, ຍິງ 11 ທ່ານ, ຜູ້ສະໝັກຈາກທ້ອງຖິ່ນ ມີ 156 ທ່ານ, ຍິງ 38 ທ່ານ. ໃນນີ້ ສສຊ ຊຸດທີ VIII ສືບຕໍ່ສະໝັກ ຈໍານວນ 43 ທ່ານ, ຍິງ 4 ທ່ານ, ຜູ້ສະໝັກຈາກລັດວິສາຫະກິດຈໍານວນ 4 ທ່ານ ແລະ ຈາກພາກທຸລະກິດເອກະຊົນ 8 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ, ເປັນຊົນເຜົ່າແຍກຕາມ 4 ໝວດພາສາລາວ-ໄຕ ມີ 180 ທ່ານ, ຍິງ 39 ທ່ານ, ມອນ-ຂະແມ ມີ 25 ທ່ານ, ຍິງ 8 ທ່ານ, ມົ້ງ-ອິ້ວມຽນ 14 ທ່ານ ແລະ ຈີນ-ຕີເບດ ມີ 5 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ, ອາຍຸກະສຽນແຕ່ 45 ປີ ລົງມາມີ 33 ທ່ານ, ຍິງ 14 ທ່ານ, 45-55 ປີ ມີ 102 ທ່ານ, ຍິງ 25 ທ່ານ, 56-60 ປີ ມີ 76 ທ່ານ, ຍິງ 7 ທ່ານ ແລະ 61 ປີຂຶ້ນໄປມີ 12 ທ່ານ, ຍິງ 4 ທ່ານ. ລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນມີ 3 ທ່ານ, ມັດທະຍົມປາຍ ມີ 220 ທ່ານ, ຍິງ 49 ທ່ານ, ລະດັບວິຊາສະເພາະຊັ້ນກາງ ມີ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ, ຊັ້ນສູງ ມີ 22 ທ່ານ, ຍິງ 18 ທ່ານ, ປະລີນຍາຕີ ມີ 66 ທ່ານ, ຍິງ 18 ທ່ານ, ປະລີນຍາໂທ ມີ 101 ທ່ານ, ຍິງ 24 ທ່ານ ແລະ ປະລີນຍາເອກ ມີ 31 ທ່ານ, ຍິງ 4 ທ່ານ, ລະດັບທິດສະດີ 45 ວັນ ມີ 3 ທ່ານ, ຂັ້ນຕົ້ນມີ 4 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ, ຂັ້ນກາງ ມີ 8 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ, ຂັ້ນສູງມີ 201 ທ່ານ, ຍິງ 44 ທ່ານ ແລະ ບໍ່ຜ່ານທິດສະດີ ມີ 8 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.

ສ່ວນຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຂ ຊຸດທີ II ມີ ທັງໝົດ 789 ທ່ານ, ຍິງ 227 ທ່ານ, ຈາກພະແນກການຂອງແຂວງ ມີ 273 ທ່ານ, ຍິງ 79 ທ່ານ, ຈາກຂັ້ນເມືອງມີ 498 ທ່ານ, ຍິງ 145 ທ່ານ, ຈາກລັດວິສາຫະກິດ ມີ 2 ທ່ານ ແລະ ຈາກທຸລະກິດເອກະຊົນ ມີ 16 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ. ຊົນເຜົ່າແຍກຕາມ 4 ໝວດພາສາລາວ-ໄຕ ມີ 508 ທ່ານ, ຍິງ 179 ທ່ານ, ມອນ-ຂະແມ ມີ 118 ທ່ານ, ຍິງ 36 ທ່ານ, ມົ້ງ-ອິ້ວມຽນ ມີ 65 ທ່ານ, ຍິງ 7 ທ່ານ, ຈີນ-ຕີເບດ ມີ 26 ທ່ານ, ຍິງ 5 ທ່ານ, ອາຍຸກະສຽນ 45 ປີລົງມາ ມີ 298 ທ່ານ, ຍິງ 113 ທ່ານ, 46-55 ປີ ມີ 406 ທ່ານ, ຍິງ 100ທ່ານ, 56-60 ປີ ມີ 83 ທ່ານ, ຍິງ 14 ທ່ານ ແລະ 61 ປີຂຶ້ນໄປ ມີ 2 ທ່ານ. ລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ມີ 26 ທ່ານ, ຍິງ 7 ທ່ານ, ມັດທະຍົມປາຍ ມີ 763 ທ່ານ, ຍິງ 220 ທ່ານ, ລະດັບວິຊາສະເພາະຊັ້ນຕົ້ນມີ 12 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ, ຊັ້ນກາງມີ 74 ທ່ານ, ຍິງ 25 ທ່ານ, ຊັ້ນສູງມີ 179 ທ່ານ, ຍິງ 68 ທ່ານ, ປະລີນຍາຕີມີ 354 ທ່ານ, ຍິງ 111 ທ່ານ, ປະລິນຍາໂທມີ 158 ທ່ານ, ຍິງ 20 ທ່ານ, ປະລີນຍາເອກ ມີ 12 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ, ລະດັບທິດສະດີ 45 ວັນ ມີ 79 ທ່ານ, ຍິງ 16 ທ່ານ, ຂັ້ນຕົ້ນມີ 46 ທ່ານ, ຍິງ 19 ທ່ານ, ຂັ້ນກາງມີ 201 ທ່ານ, ຍິງ 74 ທ່ານ, ຂັ້ນສູງມີ 404 ທ່ານ, ຍິງ 102 ທ່ານ ແລະ ບໍ່ຜ່ານທິດສະດີ ມີ 59 ທ່ານ, ຍິງ 16 ທ່ານ. ຂະນະທີ່ຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຫລື ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປໃນທົ່ວປະເທດ ມີຈໍານວນ 4.279.243 ຄົນ, ຍິງ 2.128.167 ຄົນ.

ໃນໂອກາດນີ້, ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງໆ ໃນທົ່ວປະເທດຈົ່ງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ດໍາເນີນການກະກຽມການເລືອກຕັ້ງດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ພ້ອມທັງລະດົມຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ກໍຄື ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ກາຍເປັນປາງບຸນໃຫຍ່ຂອງຊາດ, ດໍາເນີນໄປດ້ວຍບັນຍາກາດເບີກບານມ່ວນຊື່ນ, ມີປະຊາທິປະໄຕ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ປະຢັດ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ 3 ຄາດໝາຍ ຄື: ຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຕື່ນຕົວສະໝັກໃຈໄປໃຊ້ສິດເລືອກຕັ້ງໃຫ້ໄດ້ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ, ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີບັດຕາຍຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ແຕ່ລະໜ່ວຍປ່ອນບັດ ແລະ ເຂດເລືອກຕັ້ງຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມສະ ຫງົບປອດໄພໃນວັນເລືອກຕັ້ງຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)