ຕອນບ່າຍຂອງັວນທີ 26 ມີນາ 2021; ທີ່ຫ້ອງການເຂດເສດຖະກິດພິເສດບຶງທາດຫຼວງ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດບຶງທາດຫຼວງ ແລະ ບໍລິສັດ ກີນດີສໂຄເວີຣີລາວ ເເມ່ນໄດ້ເຊັນຮອງຮັບສັນຍາການລົງທຶນ ແລະ ການຈັດການສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນຂອບເຂດບໍລິເວນ BRC-3 ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດບຶງທາດຫຼວງ

ໂດຍຕາງໜ້າ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດບຶງທາດຫຼວງ ແມ່ນຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ Mr. Fu Jian ພ້ອມກັບ Ms. Huang Xiu Wen ແລະ ທ່ານ ອິນທີ ເດືອນສະຫວັນ, ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ກີນດີສໂຄເວີຣີລາວ ໄດ້ມີການຮ່ວມມືໃນການລົງທຶນ ແລະ ການຈັດການ ພັດທະະນາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີການຮ່ວມມືຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນ BRC3 ຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດບຶງທາດຫຼວງ ມີຂະໜາດຂອງພື້ນທີ່ 20,000 sqm, ເຊີ່ງມີໂຄງສ້າງເດີມ 8,500 sqm ການນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ຫຼັກຂອງໂຄງການ ແມ່ນຈະຖືກພັດທະນາ ແລະ ສ້າງໃຫ້ກາຍເປັນ ສູນການຄ້າຊຸມຊົນ (ສູນການຄ້າ ຄິວມໍ) ໄລຍະເວລາຂອງການຮ່ວມມື ເປັນເວລາ 20 ປີ.

ຄິວມໍ ເປັນຊື່ຂອງ ສູນການຄ້າແຫ່ງນີ້ ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພີ່ມຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍເນັ້ນໜັກຜະລິດຕະພັນ, ສິ່ງຂອງໃຊ້ປະຈໍາວັນ ແລະ ຍັງເປັນສະຖານທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການບໍລິການໃນຊຸມຊົນເເຫ່ງນີ້. ສ່ວນໂຄງສ້າງຂອງການເຊົ່າ ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມເໝາະສົມທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຊົ່າໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ, ເຊົ່າເຮັດຮ້ານອາຫານທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຈະເຊົ່າແບບຍາວນານ.

ໃນໄລຍະການຮ່ວມມືເປັນເວລາ 20 ປີ, ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະພັດທະນາແນວທາງ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງສູນການຄ້າ ທີ່ບໍລິການຂາຍສົ່ງ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການບໍລິການ, ສູນຮັກສາສຸຂະພາບ, ການບັນເທີງ, ກິດຈະກໍາການຜ່ອນຄາຍ, ສູນອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ.

ໃນອານາຄົດອັນໃກ້ນີ້ ທາງເຂດເສດຖະກິດພິເສດບຶງທາດຫຼວງ ແລະ ບໍລິສັດຈີນດີສໂຄເວີຣີລາວ ຍັງຄົງຈະສືບຕໍ່ສໍາຫຼວດຄົ້ນຄວ້າ ໂອກາດທີ່ຈະລົງທຶນ ແລະ ການຈັດການສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆນຳອີກ.

Medialaos MMD