ຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ພອນເພັດ ໄຊປັນຍາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ອາດສະພັງທອງ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນວັນທີ 23 ຫາ 25 ສິງຫາ 2019 ນີ້: ລະດັບແມ່ນໍ້າເຊຈໍາພອນຢູ່ໃນຂອບເຂດເມືອງ ອາດສະພັງທອງ ແມ່ນໄດ້ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຄື: ແມ່ນແທກໄດ້ 11 ແມັດ 65 ຊັງຕີແມັດ ຕໍ່ກັບສະພາບການຄືດັ່ງກ່າວນີ້; ແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ 19 ບ້ານຂອງເມືອງ ອາດສະພັງທອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄື ບ້ານ ດົງເຫັນ, ດົງກິໂລ, ພັງໂຮ, ສີວິໄລ, ນານໍ້າທ່ຽງ, ດົງກຶມ, ນາໄລ່ດົງ, ດົງຂວາງ, ໄລກະທະ, ປົ່ງດົງ,ປົ່ງນາ, ນາແຜກ, ດົງໝາກກໍ່, ດົງນາຂາມ, ນາຫຼັກ, ນາຄໍາໃຕ້, ຕະບອງເພັດ, ໜອງປາກຊ່ອງ ແລະ ບ້ານານສະຫວາງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນນັ້ນ; ມີ 1.446 ຄອບຄົວຮັບຜົນກະທົບ, ເນື້ອທີ່ນາເດີມແມ່ນ 2.953 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ຖືກຖ້ວມແມ່ນ 2.274 ເຮັກຕາ. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າສໍາຫຼັບຜົນເສຍຫາຍແມ່ນຫຼັງຈາກນໍ້າລົງ ຫຼື ບົກແລ້ວຈະລົງເກັບກໍາຂໍ້າມູນ ແລະ ຈະລາຍງານໃຫ້ຜູ້ສື່ຂ່າວປະຈໍາເມືອງ ອາດສະພັງທອງຮັບຊາບພາຍຫຼັງ.