ກະແສສັງຄົມມີການຕັ້ງບັນຫາເລື່ອງຄຳໂອ້ລົມ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກັບບັນດາສື່ມວນຊົນ ຜ່ານລະບົບທາງໄກພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ການແກ້ໄຂພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ 2021 ຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການກັກໂຕຢູ່ຖຽງໄຮ່ຖຽງນາ.

ຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າ: ນັ້ນແມ່ນມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ເຊີ່ງເປັນໜື່ງໃນແນວທາງ ແລະ ມາດຕະການທີ່ສອດຄ່ອງທີ່ເລີ່ມແຕ່ຫົວທີ ມາແລ້ວໄປພ້ອມກັບການປີ່ນປົວໄວ; ຊອກຫາຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍໃຫ້ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໜ້ອຍທີ່ສຸດ; ເສຍຊີວິດໜ້ອຍສຸດ. ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ການກັກໂຕນີ້ແມ່ນຢາກແນໃສ່ກຸ່ມສ່ຽງ; ຫາກບໍ່ແມ່ນຜູ້ຕິດເຊື້ອຮຸນແຮງ ໝາຍວ່າ ຜູ້ສ່ຽງເມື່ອກວດບໍ່ເຫັນເຊື້ອແລ້ວຄວນກັກໂຕເອງ ຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ຢູ່ໄຮ່ຢູ່ສວນ-ຢູ່ນາ ຫາກມີເງື່ອນໄຂເພື່ອຮັກສາໄລຍະຫ່າງໄປຄຽງຄູ່ ກັບການຕິດຕາມອາການຕົນເອງ ຕາມແພດໝໍເພີ່ນແນະນຳທັງມີການປະສານງານ ກັບແພດໝໍຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ການລະບາດຂອງພະຍາດໃນຄັ້ງນີ້ທຸກຄົນຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງເພື່ອປ້ອງກັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ້ ແລະ ປັບຕົວໃຫ້ສອດຄ່ອງ ດຳລົງຊີວິດປົກກະຕິແບບໃໝ່ (New normal) ຈື່ງຈະລອດພົ້ນຈາກພະຍາດໂຕຮ້າຍກາດ ມັດຈຸລາດທີ່ແນມບໍ່ເຫັນໃນຄັ້ງນີ້!.

ຢາກໃຫ້ຟັງ ຢ່າງຖີ່ຖ້ວນຈື່ງຈະເຂົ້າໃຈ.

#ມີເດຍລາວ