ໃນວັນທີ 05 ມີນາ 2020, ຄູ ແລະ ອາຈານ ພ້ອມດ້ວຍນັກສຶກສາ ພາກວິຊາ ປູກຝັງ ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເດິນທາງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ທັດສະນະ ທີ່ຟາມພາຈະເລີນ ບ້ານອ່າງນ້ອຍ, ເມືອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຟາມພາຈະເລີນ ເປັນຟາມດ້ານກະສິກຳ ພາຍໃນຟາມແມ່ນໄດ້ປູກ ໝາກເມລ້ອນ ຫຼາຍສາຍພັນ, ໝາກໂມ ແລະ ພືດຜັກປອດສານຜິດຫຼາຍຊະນິດ. ການໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ ໂດຍແມ່ນທ່ານ ຈັນສະໜອມ ບຸນສົມຫວັງ ເຈົ້າຂອງຟາມພາຈະເລີນ, ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມພ້ອມເປັນແຫຼ່ງໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານກະສິກຳ ເໝາະແກ່ການຮຽນຮູ້ຕົວຈິງ, ການທັດສະນສຶກສາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນແລກຄວາມຮູ້ການປູກເມລ້ອນ, ໝາກໂມ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະປູກໃນໂຮງເຮືອນ ຫຼື ປູກຢຸ່ເດິ່ນການແຈ້ງ.

ການມາທັດສະນະສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ ຂອງຄະນະຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຈາກພາກວິຊາ ປູກຝັງ ປີທີ3, ຖືໄດ້ວ່າເປັນການສຶກສານອກສະຖານທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂົ້າເຖິງວິທີການປູກຝັງດ້ານກະສິກຳເປັນຢ່າງດີ.

Medialaos