ໃນວັນທີ 18-19 ພະຈິກ 2019 ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ເຄື່ອນ ໄຫວມອບ #ແນວພັນເຂົ້າໃຫ້ແກ່ 4 ເມືອງທີ່ຖືກໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມຄື: ເມືອງໜອງບົກ, ເຊບັ້ງໄຟ, ມະຫາໄຊ ແລະ ຍົມມະລາດ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຜະລິດລະເຂົ້ານາແຊງ ສົກປີ 2019-2020 ທັງເປັນການຜະລິດທົດແທນ ຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍຈາກນ້ຳຖ້ວມໃນລະດູຝົນທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງແນວພັນເຂົ້າທີ່ນຳລົງມອບມີຈຳນວນທັງໝົດ 50 ໂຕ່ນ. ໃນນັ້ນແມ່ນ ໄດ້ແບ່ງຕາມອັດຕາສ່ວນຂອງເນື້ອທີ່ຜະລິດເຂົ້ານາແຊງຂອງແຕ່ລະເມືອງເຊັ່ນ: ເມືອງໜອງບົກ ຈຳນວນ 18,24 ໂຕ່ນ, ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ 15,78 ໂຕ່ນ, ເມືອງມະຫາໄຊ 7,26 ໂຕ່ນ ແລະ ເມືອງຍົມມະລາດ 8,55 ໂຕ່ນ.

ຈຳນວນແນວພັນເຂົ້າ ດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ມາຈາກການແບ່ງປັນຂອງລັດຖະບານ ເຊິ່ງຕາງໜ້າມອບໂດຍທ່ານ ບຸນຈັນ ໄຊປັນຍາ ຫົວໜ້າພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ ກ່າວຮັບໂດຍບັນດາເຈົ້າເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ ພ້ອມ ດ້ວຍຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ເພື່ອມອບຕໍ່ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຕ່ລະ ເມືອງເປັນຜູ້ຈັດສັນ ເບີກຈ່າຍ ໃຫ້ແກ່ຊາວນາ ກໍ່ຄືກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບລະດູການ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ບຸນຈັນ ໄຊປັນຍາ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ມາຍັງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງໃນການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນ ເພື່ອສ້າງເປັນກອງທຶນແນວພັນເຂົ້າ ແຮໄວ້ ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຊາວນາໃນການບໍລິຫານຈັດການແນວພັນເຂົ້າໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ອສະສົມໄວ້ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

Medialaos khammouane