ລະບົບຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ໂຄງ ການ ຊກພ) ຫຼື Official Development Assistance Project Monitoring Application (ODA-PMA) ເປັນລະບົບແອັບພິເຄຊັນ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ວຽກງານການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການນໍາ ໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ໂປ່ງໃສ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ ຊຶ່ງໂຕແອັບແມ່ນມີຄວາມປອດໄພສູງ ຈະບໍ່ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ມີແຕ່ສະເພາະ ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຟາຍເພື່ອຕິດຕັ້ງ.

ພິທີມອບ-ຮັບ ແລະ ເປີດການນໍາໃຊ້ ແອັບພິເຄຊັນ ODA-PMA ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ກຸມພານີ້ ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກະຊວງ ຜທ) ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຜທ, ທ່ານນາງ ຣິຄາດາ ຣິເຈີ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ທ່ານ ນາງ ເປຍ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບເດັກ; ມີບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າກົມ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ນາງ ສີສົມບຸນ ອຸນາວົງ ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງ ຜທ ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານ ເຖິງຄວາມເປັນມາໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ຊກພ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕອບໂຕ້ການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ແລະ ແຜນການຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງວຽກງານການຮ່ວມມືສາກົນ ໂດຍໄດ້ກ່າວບາງເນື້ອໃນສຳຄັນວ່າ: ແອັບພິເຄຊັນ ODA-PMA ແມ່ນນອນໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທາງດ້ານພາວະສຸກເສີນຈາກອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການ ສປຊ ສຳລັບເດັກ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ກົມຮ່ວມ ມືສາກົນ, ກະຊວງ ຜທ ໃນການຕອບສະໜອງ ແລະ ຄວບຄຸມພາວະສຸກເສີນ.

ໂຄງການນີ້ ປະກອບມີ 2 ກິດຈະກຳຫຼັກ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 269.620 ໂດລາ ແລະ ປະກອບມີ ກິດຈະກຳທີ 1 ແມ່ນການຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງກະຊວງ ຜທ ແລະ ພະແນກ ຜທ ໃນ 18 ແຂວງ ຊຶ່ງມີ 2 ໜ້າວຽກຫຼັກ (ມີມູນຄ່າ 180.000 ໂດລາ) ຄື: 1. ວຽກງານການປະຊຸມທາງໄກ ແມ່ນໄດ້ສະໜອງ ອຸປະກອນການປະຊຸມທາງໄກໃຫ້ພະແນກ ຜທ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, 2. ລະບົບຈໍລະຈອນເອກະ ສານແບບທັນສະໄໝ E-Office ແມ່ນໄດ້ສະໜອງຊັອບແວ ແລະ ອຸປະກອນໃຫ້ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ກິດຈະກຳທີ 2 ແມ່ນການປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ຊກພ ແບບທັນສະໄໝ ຊຶ່ງໃນນີ້ແມ່ນໄດ້ມີ 2 ໜ້າວຽກ (ມີມູນຄ່າ 89.620 ໂດລາ) ຄື: 1. ການພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນແບບອອນລາຍ ແລະ ຍົກລະດັບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການຊ່ວຍ ເຫຼືອຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການໂຕ້ຕອບໂຄວິດ-19, 2. ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ດ້ວຍການຕິດຕາມການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຜ່ານແອັບພິເຄຊັນ ທີ່ສາມາດ ເປີດເບິ່ງ ໄດ້ເທິງລະບົບມືຖື ຊຶ່ງພາຍໃນກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ການພັດທະນາແອັບ ພິເຄຊັນ ໃນການຕິດຕາມໂຄງການ ຊກພ ກໍຄືແອັບພິເຄຊັນ ODA-PMA ນີ້.

ປັດຈຸບັນ ການຈັດຊື້ອຸປະກອນແທັບເລັດ ແລະ ພັດທະນາແອັບພິເຄຊັນ ແມ່ນໄດ້ສຳເລັດ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນພິທີຄັ້ງນີ້, ລະບົບການຕິດຕາມໂຄງການ ຊກພ ແບບອອນລາຍນີ້ ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ວຽກງານການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ ອັນເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ການນຳໃຊ້ທຶນ ຊກພ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ພິເສດແລ້ວ ແອັບຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊກພ ນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ເວລາໄປຕິດ ຕາມໂຄງການກັບທີ່ ຫຼື ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຈະໄດ້ມີການປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ ໂດຍຈັດເປັນສາມລະດັບ ຄື: ການລາຍງານໃຫ້ການນໍາກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ການນຳລະດັບກົມກອງ ແລະ ການຕິດຕາມການລາຍງານໃນລະດັບວິຊາການ, ພ້ອມນີ້ ຜ່ານການ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນພາກສະໜາມແລ້ວ ແອັບພິເຄຊັນ ນີ້ ຈະປະມວນຜົນ ແລະ ຈັດໂຄງການອອກເປັນ 3 ປະເພດ ຄື: 1. ປະເພດທຸງຂຽວ (ຫຼື ດີ); 2. ປະເພດທຸງເຫຼືອງ (ຫຼື ກາງ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງ); ແລະ 3. ປະເພດທຸງແດງ (ຫຼື ປະເພດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ). ບົດລາຍງານນີ້ ແມ່ນຈະລາຍງານຫາ ຂັ້ນເທິງໄດ້ ໃນທັນທີທີ່ຄະນະຕິດຕາມໂຄງການກັບຄືນຫຼັງການໄປຕິດຕາມພາກສະໜາມ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການນໍາໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອ ການພັດທະນາມີປະສິດທິຜົນສູງ, ການລົງໄປປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊກພ ຫຼັງຈາກມີການມອບ-ຮັບໂຄງການ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດ ໃນແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2025 ດັ່ງນັ້ນເພື່ອໃຫ້ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນນີ້ ມີປະສິດ ທິຜົນສູງສຸດ ກົມຮ່ວມມືສາກົນ ແມ່ນໄດ້ມີການກະກຽມໃນການພັດທະນາການປະເມີນຜົນຂອງ ແອັບພິ ເຄຊັນ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊກພ ໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ສາ ມາດຖອດຖອນບົດຮຽນອັນດີເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ທຶນ ຊກພ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ)