ມື້ກ່ອນຄະນະບັນນາທິການ “ລາວມີເດຍ” ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທຸລະກິດຂາຍຝັນມາອີກແລ້ວ; ມີການໂຄສະນາເຕັມໜ້າເຟສບຸກວ່າຊັ້ນ!.. ຜູ້ຂຽນຕິດຕາມເບີ່ງກໍ່ເຫັນວ່າໄລຍະນີ້ມັນມາອີກແລ້ວ ແລະ ມາຫຼາຍເລ້ຫຼ່ຽມເຊັ່ນວ່າ: ຕ້ອງລົງທຶນ; ຊວນຄົນອື່ນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້ 2 ຄົນ ພາຕົນເອງເຂົ້າຮຽນຮູ້; ພຽງທໍ່ນີ້ກໍ່ມີລາຍຮັບເປັນເງີນເດືອນ ເປັນຫຼັກ 5-6 ລ້ານກີບ.

ຫາກເພື່ອນຜູ້ອ່ານເຫັນກໍລະນີແບບນີ້ຄວນກວດກາໃຫ້ລະອຽດຖີ່ຖ້ວນສາກ່ອນວ່າຂັ້ນຕອນຮ່ວມຮຸ້ນ-ຮ່ວມທຶນແນວໃດ? ຈີ່ງຈະໄດ້ຮັບເງີນເດືອນຫຼາຍປານນັ້ນ; ຜ່ານມາຫຼາຍທ່ານກໍ່ເຈັບແສບມາແລ້ວໃນກໍລະນີບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ PS; ສະນັ້ນຈື່ງຢາກເຕືອນບໍ່ໃຫ້ຫຼົງເຊື່ອໄວໂພດບໍ່ຊັ້ນຈະເສຍໃຈຕາມພາຍຫຼັງ.

ກໍລະນີທຸລະກິດຂາຍຝັນນີ້ເພື່ອນຜູ້ອ່ານແຈ້ງມາວ່າ: ບໍລິສັດພວກນີ້ມີໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ… ແຕ່ເວລາເຄື່ອນໄຫວບໍ່ໄປຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ແຈ້ງ ການກິດຈະການທີ່ສະເໜີປະກອບທຸລະກິດຕໍ່ການຈັດຕັ້ງທີ່ອອກໃບທະບຽນ… ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນີ້ ເພີ່ນກໍ່ເລີຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງເບີ່ງຄືນ ທຸລະກິດຂາຍຝັນນີ້ເຂົາເປີດໂຕບໍລິສັດຢ່າງໃຫຍ່ໂຕ ແລະ ໂຄສະນາຢ່າງເປີດເຜີຍໃນໜ້າເຟສບຸກ… ສະນັ້ນການກວດກາຄົງບໍ່ຍາກແຕ່ອັນສຳຄັນແມ່ນເຮົາຈະມີວິທີການຄຸ້ມຄອງແນວໃດ?

ສະເໜີໃຫ້ລະມັດລະວັງໃນການລົງທຶນ…? ສະເໜີການຈັດຕັ້ງເຂັ້ມງວດກວດຂັນຕື່ມ…

ໂດຍ: ທິດດີ