ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດໄທໃນຂະນະນີ້ແມ່ນສາຍພັນ B.1.1.7 ຫລື British variant (ມີການກວດ genome ຢືນຢັນແລ້ວ) ການລະບາດຈະຮຸນແຮງຂຶ້ນ 30 ເຖິງ 50 % ທຸກຄົນຄວນລະວັງຕົວໃຫ້ເຕັມທີ່ສັນຍານ Covid-19 ສະຫລຸບຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ປະເທດໄທ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ສັງເກດໄດ້ຈາກ 4 ອາການເບື້ອງຕົ້ນຄື:

1. ຕາແດງ

2. ມີຜືນຕາມຮ່າງກາຍ

3. ໄອແລະມີນ້ຳມູກ

4. ມີໄຂ້

ອາການມື້ຕໍ່ມື້

ມື້ທີ່ 1-3

1. ຄ້າຍຫວັດ

2. ປວດໃນຄໍເລັກຫນ້ອຍ

3. ບໍ່ມີໄຂ້, ບໍ່ເມື່ອຍ

4. ກິນ/ດື່ມ ປົກກະຕິ

ມື້ທີ່ 4

1. ເຈັບຄໍເລັກຫນ້ອຍ

2. ເວລາເວົ້າຮູ້ສຶກເຈັບໃນຄໍ

3. ໄຂ້ປົກກະຕິ 36.5°C

4. ເລີ່ມມີອາການເບື່ອອາຫານ

5. ເຈັບຫົວເລັກຫນ້ອຍ

6. ຖອກທ້ອງອ່ອນໆ

7. ອາການຄືເວລາເມົາ

ມື້ທີ່ 5

1. ເຈັບໃນຄໍ ເວົ້າ_ເຈັບ

2. ອ່ອນເພຍເລັກຫນ້ອຍ

3. ມີໄຂ້ 36.5° -36.7°C

3. ອ່ອນເພຍ, ເຈັບຕາມຂໍ້ຕໍ່ກະດູກ

ມື້ທີ່ 6

1. ມີໄຂ້ 37 ° C+

2. ໄອແຫ້ງ

3. ເຈັບຄໍເວລາກິນ/ເວົ້າ

4. ອ່ອນເພຍ, ວິນຫົວ, ປວດຮາກ

5. ຫາຍໃຈຝືດບາງຄັ້ງຄາວ

6. ຮູ້ສຶກເຈັບນິ້ວຕີນ/ມື

7. ຖອກທ້ອງ/ຮາກ

ມື້ທີ່ 7

1. ມີໄຂ້ 37.4° -37.8°C

2. ໄອຕໍ່ເນື່ອງມີຂີ້ກະເທິ

3. ເຈັບຕາມຮ່າງກາຍ/ຫົວ

4. ຖອກທ້ອງຫນັກ

5. ຮາກອອກ

ມື້ທີ່ 8

1. ໄຂ້ສູງ 38°C+++

2. ຫາຍໃຈຝືດ

3. ໄອຕໍ່ເນື່ອງ

4. ເຈັບຫົວ/ຂໍ້ຕໍ່ກະດູກ/ກ້າມເນື້ອ

5. ລ່ອຍ ແລະ ປວດກົ້ນ

ມື້ທີ່ 9

1. ອາການບໍ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຫນັກຫນ້າໄປເລື້ອຍໆ

2. ໄຂ້ສູງຫລາຍ

3. ອາການຫນັກຂຶ້ນຫນັກ

4. ຕ້ອງຕໍ່ສູ້ເພື່ອຫາຍໃຈ

ອາການໃນມື້ທີ່ 9 ຕ້ອງກວດເລືອດ ແລະ CT Scan ຫນ້າເອິກ

#ເພື່ອປະໂຫຍດຮ່ວມກັນກະລຸນາ share ຕໍ່

#ຂໍ້ມູນຈາກໂຮງຫມໍຈຸລາໆ (ປະເທດໄທ)