ມາເບີ່ງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າແຕ່ລະຊະນິດກິນໄຟເທົ່າໃດ….

0
395

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ໃນເຮືອນແຕ່ລະປະເພດ ໃຊ້ພະລັງງານແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າແຕ່ລະປະເພດໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍປານໃດ?

ແນ່ນອນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າແມ່ນປັດໃຈສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງໃນການດຳລົງຊີວິດ ເພາະວ່າທຸກໆ ເຮືອນຕ້ອງມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າບໍ່ວ່າຈະເປັນພັດລົມ, ແອເຢັນ, ໂທລະພາບ, ຕູ້ເຢັນ, ໝໍ້ຫຸງເຂົ້າ ຫຼື ສິ່ງທີ່ໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ ກໍ່ລ້ວນແລ້ວຕ້ອງການໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ ຄິດໄລ່ອອກມາເປັນຄ່າໄຟທັງນັ້ນ ມື້ນີ້ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຊ້ໄຟຟ້າມາຝາກ ຊື່ງແຕ່ລະປະເພດໃຊ້ພະລັງງານສີ້ນເປືອງຫຼາຍປານໃດ ? ມາເບິ່ງນຳກັນ ແລະ ກະກຽມຕົວປະຢັດພະລັງງານໃຫ້ຖືກຈຸດ.

ກິໂລວັດແມ່ນຫຍັງ?

ການໃຊ້ໄຟຟ້າພວກເຮົາມັກຈະຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າເປັນກິໂລວັດ ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ (1 ກິໂລວັດໂມງຕໍ່ຊົ່ວໂມງ = 1,000 ວັດ) ຖ້າມີຈຳນວນວັດຫຼາຍກໍ່ຈະໃຊ້ໄຟຫຼາຍຂື້ນ ຊື່ງ 1 ກິໂລວັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງເທົ່າກັບ 1 ຢູນິດ ຫຼື 1 ໜ່ວຍ ຕາມໃບເກັບຄ່າໄຟຟ້າ ເຊັ່ນ: ໃນເຮືອນມີຫຼອດໄຟຈຳນວນ 100 ວັດ 100 ຫຼອດ ເທົ່າກັບ 100×10 = 1,000 ວັດ (1 ກິໂລວັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ) ຖ້າເປີດໄຟທັງໝົດ 10 ດອກ ເປັນເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງເທົ່າກັບ 1,000×2 = 2,000 ວັດ (2 ກິໂລວັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ) ສະນັ້ນ 2 ກິໂລວັດໂມງຕໍ່ຊົ່ວໂມງ = 2 ຢູນິດ ຫຼື 2 ໜ່ວຍ ຕາມໃບບິນຄ່າໄຟຟ້າ.

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າປະເພດຕ່າງໆ ໃຊ້ໄຟເທົ່າໃດ?

 • ພັດລົມຕັ້ງໂຕະ 45-75 ວັດ
 • ພັດລົມເພດານ 70-104 ວັດ
 • ຫມໍ້ຫຸງເຂົ້າໄຟຟ້າ 500-1,000ວັດ
 • ເຕົາປີ້ງຂະໜົມ 600-1,000 ວັດ
 • ເຄື່ອງເປົ່າຜົມ 300-1.300 ວັດ
 • ເຕົາລີດ 430-1,600 ວັດ
 • ເຄື່ອງເຮັດນໍ້າອຸ່ນ 900-4,800 ວັດ
 • ຈັກຊັກເຄື່ອງ 250-2,000 ວັດ
 • ຕູ້ເຢັນ (2-12 ກ້ອນ) 53-194 ວັດ
 • ແອ 680-3,300 ວັດ
 • ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ 625-1,000 ວັດ
 • ເຕົາໄຟຟ້າ 300-1,500 ວັດ
 • ໂທລະພາບສີ 43-95 ວັດ
 • ເຄື່ອງອົບຜ້າ 650-2,500 ວັດ

ມາຮູ້ຂໍ້ມູນການໃຊ້ໄຟຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າປະເພດຕ່າງໆ ແລ້ວຢ່າລືມເລືອກທີ່ຈະປິດ – ເປີດ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃຫ້ຖືກຕ້ອງເຊັ່ນດຽວກັນ ເພື່ອເປັນການປະຢັດຄ່າໄຟໃນເຮືອນໃນເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ ຖ້າບ່ອນໃດບໍ່ໃຊ້ໄຟ ກໍ່ຄວນຖອດປັກໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີກະແສໄຟຟ້າປ່ອຍອອກມາ ຫຼື ອຸ ປະກອນໄຟຟ້າໃດທີ່ໃຊ້ໄຟຫຼາຍ ກໍ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນໄປໃຊ້ວິທີອື່ນໆ ທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າເປັນຕົ້ນແມ່ນການກວດເຮືອນແທນເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ ຫຼື ບໍ່ເປີດເຄື່ອງເຮັດນໍ້າອຸ່ນຖ້າບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ອື່ນໆ.