ຕາມແຈ້ງການ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ມື້ນີ້ວ່າ: ຜົນຂອງການກວດໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2021 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອທົ່ວປະເທດທັງໝົດ 694 ຕົວຢ່າງ ໃນນັ້ນນະຄອນຫຼວງ 568 ຄົນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊຸມຊົນ 563 ຄົນ ເກືອບ 90% ແມ່ນມາຈາກໂຮງງານຕັດຫຍິບ ທີ່ເປັນຂ່າວຜ່ານມາ.

ຕົວເລກສູງປານນີ້; ຫຼາຍປານນີ້ທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະຄົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຂອງຄະນະສະເພາະກິດຢູ່ເຮືອນເນີ! ສຳຄັນແມ່ນບໍ່ປິດບັງການເດີນທາງ ສຳລັບຜູ້ກວດເຫັນເຊື້ອສຸດທ້າຍກໍ່ແມ່ນການປະຕິບັດການດຳລົງຊີວິດປົກກະຕິແບບໃໝ່ New normal.

#ມີເດຍລາວ