ເວລາທີ່ໃຊ້ໝາກນາວປຸງແຕ່ງອາຫານເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ທ່ານກໍ່ຈະຖີ້ມເປືອກໝາກນາວເລີຍແມ່ນບໍ່? ແຕ່ມື້ນີ້ເຮົາມາຊວນທ່ານເຮັດປະໂຫຍດຈາກເປືອກໜາກນາວ ຊື່ງເປັນການໃຊ້ທີ່ຄຸ້ມຄ່າ ລອງອ່ານເບີ່ງແລ້ວທ່ານຈະບໍ່ຖີ້ມເປືອກໜາກນາວເລີຍກໍ່ໄດ້ ວີທີເຮັດແນວໃດແດ່? ໃຫ້ທ່ານມາຕິດຕາມນຳກັນເລີຍ.

ໃຊ້ເຮັດຄວາມສະອາດເຕົາໄມໂຄເວບ

ກຽມນໍ້າໃສ່ຖ້ວຍເອົາໄວ້ທີ່ສາມາດເອົາເຂົ້າໄມໂຄເວບໄດ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາໜາກນາວເຄີ່ງໜ່ວຍລົງໃສ່ ພ້ອມກັບເປືອກ ແລ້ວເປີດເຕົາໄມໂຄເວບອຸ່ນໆ 2 ນາທີ ແລ້ວລໍຖ້າໃຫ້ອຸ່ນຫະພູມຫຼຸດລົງຈັກໜ້ອຍ ກໍ່ເອົາຜ້າມາເຊັດອອກ ແລ້ວຄາບເປື້ອນກໍ່ຈະຫຼຸດອອກມາຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ໃຊ້ໄລ່ມົດ

ລະດູຝົນມົດຈະຂື້ນມາຫຼາຍ ຫຼື ບາງເຮືອນກໍ່ຈະຂື້ນມາທຸກລະດູ ທົດລອງໃຊ້ເປືອກໜາກນາວໄປວາງໃສ່ທາງມົດຍ່າງແລ້ວມົດກໍ່ຈະປ່ຽນທິດບໍ່ເຂົ້າເຮືອນແນ່ນອນ!.

ໃຊ້ເຮັດເປັນນໍ້າຫອມປະຈຳບ້ານ

ໂດຍການເອົາເປືອກໜາກນາວປະສົມກັບເຄື່ອງຫອມຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນເຮືອນໃສ່ແກ້ວແລ້ວປິດຝາປະໄວ້ ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ເຄື່ອງທີ່ມີກີ່ນຫອມ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ເປີດຝາແລ້ວເອົາໄປວາງໄວ້ຕາມຈຸດຕ່າງໆ ຂອງເຮືອນໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ກຳຈັດກີ່ນທໍ່ລະບາຍນໍ້າເສຍ

ບາງເທື່ອກີ່ນເໝັນອອກມາຈາກທໍ່ລະບາຍນໍ້າເສຍ ເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ ທົດລອງເອົາເປືອກໜາກນາວມາໃສ່ ມັນສາມາດຊ່ວຍໄດ້.

ດັບກີ່ນນໍ້າສົ້ມສາຍຊູ

ຖ້າຫາກມີກີ່ນນໍ້າສົ້ມສາຍຊູແຮງເກີນໄປຈົນແສບດັງ ທົດລອງເອົາເປືອກໜາກນາວໃສ່ລົງໄປ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດກີ່ນດັ່ງກ່າວໄດ້.

ຫຼຸດກີ່ນເໝັນຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ

ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີກີ່ນເໝັນແຮງ ສາມາດເອົາເປືອກໜາກນາວຖີ້ມລົງໄປໃນຖັງຂີ້ຫຍື້ອ ຊື່ງດັບກີ່ນຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້.

ກຳຈັດຄາບກາເຟ

ງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ເອົາເປືອກໜາກນາວໃສ່ລົງໃນແກ້ວ ເທນໍ້າຮ້ອນໆ ໃສ່ຈາກນັ້ນປະຖີ້ມໄວ້ປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ ຄາບກາເຟຈະໝົດໄປ ແລ້ວລ້າງອອກປົກກະຕິ.

ນີ້ແມ່ນນາໆ ສາລະພັດປະໂຫຍດຂອງເປືອກໜາກນາວ ທ່ານໃດທີ່ມັກແຕ່ງກິນໃຊ້ໜາກນາວເລື້ອຍໆ ທົດລອງເອົາວິທີຂ້າງເທີງນັ້ນໄປໃຊ້ເບີ່ງ ຊື່ງຈະໄດ້ປະໂຫຍດຈາກໜາກນາວໄດ້ຄຸ້ມຄ່າແນ່ນອນ ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ລາຄາໜາກນາວແພງຫຼາຍຈະຕ້ອງໃຊ້ໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າກັບເງີນທີ່ເສຍໄປ.