ມີການກ່າວກັນວ່າປະຈຸບັນນີ້ Internet ກາຍເປັນປັດໃຈທີ 5 ໃນການດຳເນີນຊີວິດຂອງຊາວໂລກແລ້ວ! ມີການສຳຫຼວດພົບວ່າມີຄົນໃຊ້ເວລາຢູ່ນຳ Internet ດົນສຸດມື້ໜຶ່ງ 18 ຊົ່ວໂມງ.Internet ຫຼືຮູ້ກັນໃນນາມ Social online ໝາຍເຖິງສື່ສັງຄົມອອນລາຍນັ້ນທີ່ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກເຊັ່ນວ່າ:Fcaebook ມີ 2.3 ຕື້ ບັນຊີ, Youtube ມີ1.9 ຕື້ ບັນຊີ, Whatsapp ມີ 1.5 ຕື້ ບັນຊີ, Facebook Messenger ມີ1.5 ຕື້ ບັນຊີWechat ມີ 1.1 ລ້ານ ບັນຊີ. ສຳລັບປະເທດເຮົາແມ່ນມີຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 3.29 ລ້ານຄົນ ກວມເອົາ 47 % ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດໃນນັ້ນມີຜູ້ນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ 2.7 ລ້ານຄົນ ເຊິ່ງມີການນຳໃຊ້ Facebook ແລະ Whatsapp ເປັນສ່ວນຫຼາຍ. (ຕົວເລກໃນໂລກ ແລະ ພາຍໃນປະເທດແມ່ນມາຈາກ ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ).

Internet ມີດ້ານດີຫຼາຍຢ່າງຖ້າເຮົານຳໃຊ້ຖືກວິທີ ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນມັນກໍມີຜົນຮ້າຍຖ້າວ່າເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີໃນການເສບຂໍ້ມູນຈາກມັນ ປານຈັ່ງຕິດຢາເສບຕິດພຸ້ນລະ! ອີງຕາມຕາມຂໍ້ມູນຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມັນມີພະຍາດຮ້າຍມານຳນັ້ນຄືພະຍາດ “ Internet Addiction Disoder ” ບໍ່ທໍ່ນັ້ນຍັງມີພະຍາດອື່ນໆຕາມມາອີກເຊັ່ນ: Internet And Computer Addiction, Internet Use Disorder, Digital Addict Chronic, Cyberslacking ຫຼື Cyberlogfing Goldricking

ສະຫຼຸບວ່າ: ເປັນພະຍາດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດຜິດປົກກະຕິເຊິ່ງສາມາດໃຫ້ຄົນມີອາລົມເຄັ່ງຕຶງເຄັ່ງຄຽດກ້າວໄປສູ່ການຂ້າໂຕຕາຍ. ຢາກໃຫ້ລອງກວດເບິ່ງວ່າມື້ໜຶ່ງຕົນເອງຢູ່ນຳມັນຈັກຊົ່ວໂມງ. ຢ່າລືມວ່າ ເຕັກໂນໂລຊີນັ້ນເຮົາແມ່ນຜູ້ໃຊ້ມັນຫາກບໍ່ແມ່ນໃຫ້ມັນມາກິນເຮົາ.

ໂດຍ: ທິດດີ