ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາພວມຢູ່ໃນໄລຍະຕໍ່ສູ້ກັບສັດຕູໂຕຮ້າຍກາດການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid -19 ຊ້ຳພັດມີການເກີດຂຶ້ນມາອີກພະຍາດໜຶ່ງ ນັ້ນຄື: ພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ເຊິ່ງດຽວນີ້ ແມ່ນກ້າວສູ່ລະດູຝົນ ຈຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງໃນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດນີ້.

ຕາມຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍນັ້ນ ໃນທຸກໆ 3 ຫາ 5 ປີ ແມ່ນຈະຫວນຄືນມາເກີດລະບາດຄັ້ງໜຶ່ງ ໂດຍໃນປີ 2018 ມີຄົນເຈັບພະຍາດນີ້ 8.446 ກໍລະນີ ໃນນັ້ນ ເສຍຊີວິດ 19 ຄົນ ປີ 2019 ມີຄົນເຈັບໄຂ້ຍຸງລາຍ 39.091 ກໍລະນີ ເສຍຊີວິດ 76 ຄົນ, ສະເພາະປີ 2020 ເລີ່ມແຕ່ເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນເມສາ ມີຄົນເຈັບສະສົມ 919 ກໍລະນີ ໃນນັ້ນ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ ໃນນີ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍັງຄອງຕົວເລກອັນດັບໜຶ່ງທີ່ມີຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອທີ່ສູງກວ່າແຂວງອື່ນ ແລະ ມີ 1 ກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຮອງລົງມາແມ່ນແຂວງອັດຕະປື ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ. ການລະບາດຄັ້ງລ່າສຸດຢູ່ປະເທດເຮົາແມ່ນໃນປີ 2013 ມີຜູ້ເປັນພະຍາດໄຂ້ຍຸງທັງໝົດ 44.250 ກໍລະນີ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 95 ຄົນ.

ຫາກເບິ່ງຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດໄຂ້ຍຸງແລ້ວຈະເຫັນວ່າຮ້າຍແຮງກວ່າ Covid -19 ອີກຊ້ຳ.

ສະນັ້ນ ການປ້ອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍນັ້ນແມ່ນທຸກຄົນຕ້ອງປະຕິບັດ 5 ປ ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກວາງອອກເປັນປະຈຳທຸກໆອາທິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕ້ອງທຳລາຍ ແຫຼ່ງເພາະພັນຍຸງລາຍທີ່ຢູ່ໃກ້ຕົວເຮົາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຢູ່ພາຍໃນເຮືອນຕ້ອງຊອກເບິ່ງພະຊະນະທີ່ສຸ່ມສ່ຽງກໍ່ໃຫ້ເກີດຍຸງລາຍມາໄຂ່ໃສ່ ໂດຍການອະນາໄມພາຊະນະທີ່ບັນຈຸນ້ຳ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ອະນາໄມຂີ້ເຫຍື່ອ ປ່າຮົກເຮື້ອອ້ອມຂ້າງເຮືອນ ໂດຍໝົດທຸກຄົນໃນທົ່ວສັງຄົມຍາດເວລາຢູ່ເຮືອນຕ້ານ Covid -19 ນີ້ເປັນເຈົ້າການອະນາໄມ ເຮືອນຊານ ບ້ານຊ່ອງ; ທຳລາຍພາຊະນະທີ່ບັນຈຸນ້ຳ ເພື່ອເປັນການຕັດວົງຈອນໜອນນ້ຳຍຸງລາຍ…ຖ້າບໍ່ມີໜອນນ້ຳ ກໍຈະບໍ່ມີຍຸງລາຍ…

ໂດຍ: ທິດດີ