ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2020 ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປລາວ ມອບອຸປະກອນໄອທີຕ່າງໆ ລວມທັງຊຸດອຸປະກອນ ສຳລັບນໍາໃຊ້ໃນການຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກຜ່ານວີດີໂອ, ຄອມພິວເຕີໂນດບຸກ, ໂທລະພາບ ແລະ ລຳໂພງ ຈຳນວນ 6 ຊຸດໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຮັບມືກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານກົມການຄ້າ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (DFAT).

ທ່ານ ອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ, ລັດຖະມົນຕີປະຈໍາສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງປະທານຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ໄດ້ກ່າວວ່າ “ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເລັ່ງລັດການປິດເມືອງທົ່ວປະເທດ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການນໍາໃຊ້ກົນລະຍຸດການປະຊາສໍາພັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຊ່ວຍເຂົ້າໃນການຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຂອງຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໃຫ້ຄົງທີ່ຢູ່ຈໍານວນ 25 ຄົນຕາມການບັນທຶກໃນປະຈຸບັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍັງບໍ່ສິ້ນສຸດລົງ ການມອບອຸປະກອນໃນຄັ້ງນີ້ຈະຮັບປະກັນການສື່ສານ ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງອຳນາດການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ໃນການຮັບມືກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິ ພາບດີຂຶ້ນ”

ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ແຜ່ລະບາດໄປໃນທົ່ວໂລກ. ໃນ ສປປ ລາວ, ຊີວິດຂອງຫຼາຍຄົນກໍໄດ້ຢຸດສະງັກລົງ ໃນໄລຍະຂອງການປິດປະເທດ. ບັນດາໂຮງຮຽນກໍໄດ້ຢຸດຕິການຮຽນ-ການສອນຊົ່ວຄາວ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຮໍ່າຮຽນຂອງນັກຮຽນຫຼາຍກວ່າ 1.4 ລ້ານຄົນ; ແລະ ການສະໜອງອຸປະກອນສາທາລະນະສຸກ ແລະ ວຽກງານການສັກຢາກັນພະຍາດກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນດຽວກັນ ເຮັດໃຫ້ເດັກມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ກັບພະຍາດຕ່າງໆ ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງການສັກຢາທີ່ຄົບຖ້ວນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຫຼາຍຄອບຄົວໄດ້ຮັບແຮງກົດດັນຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວເພີ່ມຂື້ນ. ການຈໍາກັດຂອງການເດີນທາງໄປມາຫາສູ່ຂອງພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະທີ່ຢູ່ຖັນແຖວໜ້າ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ການບໍລິການບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນເທົ່າທີ່ຄວນ ໃນທຸກຂະແໜງການ.

ພະນະທ່ານ ນາງ ແອນນາ ໄດຊັນ (Anna Dyason) ຮັກສາການຮອງຫົວໜ້າທູດປະເທດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ຖືເປັນກຽດຢ່າງສູງໃນການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໃນໄລຍະຂອງຄວາມທ້າທ້າຍນີ້. ພວກເຮົາຍຶດໝັ້ນ ໃນການປັບປຸງຊີວິດຂອງເດັກທຸກໆຄົນໃນລາວ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ”

ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ນໍາມາເຊິ່ງວິກິດການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ວິກິດການສັງຄົມທີ່ຮ້າຍແຮງສູ່ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປະເທດອື່ນໆໃນທົ່ວໂລກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຈາກຄອບຄົວທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າແມ່ນຍິ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ການສູນເສຍວຽກເຮັດງານທໍາ, ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ການບໍລິການສັງຄົມຂັ້ນພື້ນຖານ ໄດ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາທີ່ຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງຄວາມຮຸນແຮງ, ການຂູດຮີດ, ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ.

ທ່ານ ປອ. ເພຍ ບຣິໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນີເຊັບ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງເດັກຫຼາຍໆຄົນໃນ ສປປ ລາວ. ໃນເວລານີ້ ພວກເຂົາຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຮົາເປັນພິເສດ. ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານໂດຍຜ່ານ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີເດັກຄົນໃດທີ່ຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງ ສາເຫດນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຕັ້ງໜ້າເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການປົກປ້ອງເດັກ.”

ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນມີການລະບາດຂອງພະຍາດ, ອົງການຢູນິເຊັບ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການສະໜອງອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນ, ລວມທັງອຸປະກອນການແພດ, ຊຸດອະນາໄມ ແລະ ຊຸດເຄື່ອງຫຼີ້ນ ສຳລັບເດັກໃນສູນການດູແລ, ແລະ ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ ສຳລັບພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະທີ່ຢູ່ຖັນແຖວໜ້າ.

#ພາບ-ຂ່າວ: ມີເດຍລາວ