ມິເດຍລາວແຂວງໄຊຍະບູລີ ຂ່າວ: ບຸນທີ ໃນໜຶ່ງປີຜ່ານມາກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ III ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີລາຍຮັບຈາກການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ບວກຄັງແຮ ກວມ 92% ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ, ມີ 6 ບໍລິສັດທີ່ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຄື: ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລາວ, ບໍລິສັດສົມວັນຈະເລີນປິໂຕລ້ຽມເຈວລິຈໍາກັດ, ບໍລິສັດທີທີພາວເວີໂຕໂທຈໍາກັດຜູ້ດຽວ, ບໍລິສັດນໍາເຂົ້າສົ່ງອອກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເອເຊຍຈໍາກັດ, ບໍລິສັດພັນທະມິດລາວປິໂຕລ້ຽມຈໍາກັດ ແລະ ບໍລິສັດປິໂຕລ້ຽມພູມ້າເນີຈີ້ຈໍາກັດ. ທ່ານ ຫຸມພັນ ວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ III ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິຊາສະເພາະ ປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ກໍານົດແຜນການທິດທາງ ປະຈໍາປີ 2021 ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ III ປະກອບມີ 2 ແຂວງຄື: ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ມີພະນັກງານທັງໝົດ 88 ຄົນ, ຍິງ 11 ຄົນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 73 ຄົນ, ຍິງ 7 ຄົນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງມີພະນັກງານທັງໝົດ 16 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ, ມີດ່ານສາກົນ 5 ດ່ານ, ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ 1 ດ່ານ, ດ່ານປະເພນີ 3 ດ່ານ. ໃນ 1 ປີຜ່ານມາພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາໆພາຂອງຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນ ບວກໃສ່ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງອ້າຍນ້ອງເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບໄດ້ຕາມແຜນການ ແລະ ລື່ນແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍສະເພາະໃນສົກປີ 2020 ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ III ມີແຜນຈັດເກັບລາຍຮັບທັງໝົດ 800 ຕື້ກີບ, ແຜນດັດແກ້ 949 ຕື້ 197 ລ້ານກວ່າກີບ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 912 ຕື້ 861 ລ້ານກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 114,11% ຂອງແຜນປີ ເທົ່າກັບ 96,17% ຂອງແຜນດັດແກ້, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 28,23%. ການເກັບລາຍຮັບແຂວງໄຊຍະບູລີ ແຜນປີ 2020 ມີທັງໝົດ 791 ຕື້ກີບ, ແຜນດັດແກ້ 934 ຕື້ 428 ລ້ານກີບ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 894 ຕື້ 271 ລ້ານກວ່າກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີເທົ່າກັບ 113,06%, ທຽບໃສ່ແຜນດັດແກ້ເທົ່າກັບ 95,70% ໃນນີ້ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ III ການຈັດເກັບລາຍຮັບແຜນປີ 6 ຕື້ກີບ, ແຜນດັດແກ້ 7 ຕື້ 228 ລ້ານກວ່າກີບ, ປະຕິບັດ 11 ຕື້ 666 ລ້ານກວ່າກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ເທົ່າກັບ 194,43% ແລະ ເທົ່າກັບ 161,39% ຂອງແຜນດັດແກ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 69,02%. ລາຍຮັບດ່ານສາກົນນໍ້າເຫືອງ 349 ຕື້ 920 ລ້ານກວ່າກີບ ຂອງແຜນປີ ແລະ ເທົ່າກັບ 406 ຕື້ກວ່າກີບຂອງແຜນດັດແກ້ ປະຕິບັດເກັບລາຍຮັບຕົວຈິງໄດ້ທັງໝົດ 390 ຕື້ 734 ລ້ານກວ່າກີບ, ດ່ານພາສີສາກົນພູດູ່ 154 ຕື້ 800 ລ້ານກີບ ຂອງແຜນປີ ແລະ 190 ຕື້ກວ່າກີບ ຂອງແຜນດັດແກ້ ປະຕິບັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 179 ຕື້ 418 ລ້ານກວ່າກີບ, ດ່ານພາສີສາກົນນໍ້າເງິນ 269 ຕື້ກີບຂອງແຜນການປີ ແລະ 313 ຕື້ກີບຂອງແຜນດັດແກ້ ປະຕິບັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ 288 ຕື້ 144 ລ້ານກີບ, ດ່ານສາກົນປາງມອນ 10 ຕື້ 500 ກີບແຜນປີ ແລະ 18 ຕື້ 200 ລ້ານກີບ ແຜນດັດແກ້ປະຕິບັດໄດ້ 24 ຕື້ 205 ລ້ານກີບ, ດ່ານນາຂ່າແຜນປີ 80 ລ້ານກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 19 ລ້ານກວ່າກີບ, ດ່ານເມືອງທົ່ງມີໄຊ 200 ລ້ານກີບ ແຜນປີປະຕິບັດ 33 ລ້ານກວ່າກີບ, ດ່ານຫ້ວຍຕອງ ເມືອງຊຽງຮ່ອນແຜນປີ 500 ລ້ານກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 48 ລ້ານກວ່າກີບ. ແຂວງຫຼວງພະບາງແຜນປີ 9 ຕື້ກີບ, ແຜນດັດແກ້ 14 ຕື້ກວ່າກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ເທົ່າກັບ 206,56%, ທຽບໃສ່ແຜນດັດແກ້ ເທົ່າກັບ 125,87% ເພີ່ມຂຶ້ນ 34,04%; ໃນນີ້ລາຍຮັບກອງກວດກາຕາມແຜນປີ 8 ຕື້ກີບ, ແຜນດັດແກ້ 13 ຕື້ 769 ລ້ານກວ່າກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 18 ຕື້ກວ່າກີບ, ດ່ານສະໜາມບິນ ແຜນປີ 500 ລ້ານກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 60 ລ້ານກີບ, ດ່ານ 30 ນາຊອນ ແຜນປີ 500 ລ້ານກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 105 ລ້ານກີບ; ໝວດສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໃນດ່ານຕ່າງໆ ທີ່ສ້າງລາຍຮັບຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແຜນປີມີ 679 ຕື້ກວ່າກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 459 ຕື້ກວ່າກີບ ຮອງລົງມາແມ່ນພາຫະນະເສຍພາສີ ແຜນປີ 21 ຕື້ ປະຕິບັດໄດ້ 22 ຕື້ກວ່າກີບ, ຄ່າທໍານຽມຄັງແຮ ແຜນປີ 53 ຕື້ກວ່າກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 14 ຕື້ກວ່າກີບ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ຕາມແຜນປີ 14 ຕື້ກວ່າກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 21 ຕື້ກວ່າກີບ, ນໍ້າມັນເຄື່ອງ ປະຕິບັດໄດ້ 113 ລ້ານກວ່າກີບ, ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ ປະຕິບັດໄດ້ 3 ຕື້ກວ່າກີບ, ເຄື່ອງໄຟຟ້າ ປະຕິບັດໄດ້ 1 ຕື້ກວ່າກີບ, ຄ່າທໍານຽມພາຫະນະ-ຄົນ ປະຕິບັດໄດ້ 5 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ຄ່າປັບໃໝປະຕິບັດໄດ້ 4 ຕື້ກວ່າກີບ ໂດຍລວມແລ້ວລາຍຮັບຕົ້ນຕໍຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ; ເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະ ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ III ແມ່ນມາຈາກການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ຄັງແຮ ກວມເຖິງ 92% ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ. ທ່ານຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ໃນສົກປີ 2021 ນີ້ ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ III ພວກເຮົາມີແຜນຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 850 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃຫ້ໄດ້ 840 ຕື້ກີບ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 10 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບຫຼັກທີ່ເປັນຕົ້ນຕໍ ແມ່ນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ 427 ຕື້ກວ່າກີບ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ 20 ຕື້ກີບ, ຄ່າປັບໃໝ 1 ຕື້ກີບ, ນໍ້າມັນເຄື່ອງ 2 ຕື້ກີບ, ນໍ້າມັນກາສ 1 ຕື້ ກວ່າກີບ, ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ 3 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ອື່ນໆອີກຈໍານວນໜຶ່ງ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງພິທີ ທ່ານ ຫຸມພັນ ແສງພະຈັນ ຍັງໄດ້ໃຫ້ກຽດມອບໃບຍ້ອງຍໍ ໃຫ້ຄະນະນໍາ ແລະ ພະນັກງານພາສີສາກົນປະຈໍາດ່ານ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຕົນໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາວຽກງານກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ III ແລະ ແຜນການປີ 2021 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ກຸມພາ 2021 ນີ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຮ້ານອາຫານສາຍນໍ້າຮຸ່ງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຫຸມພັນ ແສງພະຈັນ ຫົວໜ້າກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ III, ມີຫົວໜ້າດ່ານພາສີສາກົນ, ຫົວໜ້າກອງກວດກາພາສີປະຈໍາດ່ານແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງການ ແລະ ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງພາຍໃນກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ III ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.