ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ກົມສື່ມວນຊົນ, ກະຊວງ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮ່ວມກັບ ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຜ່ານວິທະຍຸຊຸມຊົນ (ສສປວ) ໄດ້ລົງສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິຜູ້ຟັງວິທະຍຸເມືອງນາກາຍ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-24/10/2020 (ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິສັດນ້ຳເທີນ 2).

ຈຸດປະສົງ ການລົງສຳຫຼວດໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິຜູ້ຟັງ ແລະ ການຮັບສັນຍາຄຶ້ນວິທະຍຸເມືອງນາກາຍ (ຄຶ້ນ FM 98:00 MHz) ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຍົກລະດັບເພິ່ມກຳລັງກິໂລວັດ (Kw) ຈາກ 120 Kw ມາເປັນ 1.000 Kw ແລະ ອີກຈຸດປະສົງໜຶ່ງກໍເພື່ອປັບປຸງລາຍການວິທະຍຸທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ວິທະຍຸເມືອງນາກາຍ ໄດ້ຜະລິດລາຍການທັງໝົດ ແມ່ນ 22 ລາຍການ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ວຽກງານທຸກຂະແໜງການ ແລະ ວຽກດີຄົນເດັ່ນ ການຊຸກຍູ້ວຽກງານກະສິກຳ-ຫັດຖະກຳຂອງພໍ່ແມ່ນປະຊາຊົນ, ໂດຍມີອາສາສະໝັກຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆມາຈັດລາຍການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະ ມີອາສາສະໝັກພາຍໃນເມືອງມາຮ່ວມຈັດລາຍການ ແລະ ໄດ້ລົງພື້ນທີ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຊາວຄ້າຂາຍ ພາຍໃນຂອບເຂດເມືອງ ເພື່ອນຳມາຜະລິດເປັນລາຍການ.

ຜົນການສຳຫຼວດຜູ້ຟັງວິທະຍຸເມືອງນາກາຍ (ຄຶ້ນ FM 98:00 MHz) ແມ່ນເຫັນວ່າ ໃນຂອບເຂດເມືອງນາກາຍ ແມ່ນສາມາດຮັບຟັງຄຶ້ນວິທະຍຸຂອງເມືອງນາກາຍ ແລະ ຄື້ນອື່ນໆຂອງເມືອງ, ແຂວງທີ່ໃກ້ຄຽງ ແມ່ນຮັບສັນຍານແຈ້ງດີ ໂດຍການຮັບສັນຍານຜ່ານເຄື່ອງວິທະຍຸທີ່ສາມາດຊື້ໄດ້ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ, ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ.

Medialaos MMD