ແມງກິນຝຸ່ນແມ່ນແມງກະເບື້ອກາງຄືນ ເຊິ່ງເປັນສີນໍ້າຕານ ຫຼື ສີດຳ, ມີລັກສະນະແປຄ້າຍຄືໃບໄມ້ ຍາວປະມານ 0.5-11 ຊມ ເຊິ່ງມີແນວຫຸ້ມເພື່ອຫໍ່ໂຕ ແລ້ວແຕກເປັນແມງກະເບື້ອນ້ອຍໆ ພາຍໃນການຫຸ້ມຖືກສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍຜ້າເສດ ຫຼື ຝຸ່ນພາຍໃນເຮືອນ. ແມງກິນຝຸ່ນຈະມີຮູບຮ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຊື່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ໃຊ້ມາເຮັດເປັນແນວຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ຖ້າສ່ອງກ້ອງຂະຫຍາຍເບີ່ງຈະເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຍໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ.

ເພາະວ່າແມງກິນຝຸ່ນມັກເຈາະເສື້ອຜ້າ ແລະ ຝຸ່ນ ເພື່ອນຳໄປເຮັດຫຸ້ມຫໍ່ ສະນັ້ນແມງກິນຝຸ່ນມັກຈະຢູ່ໃນເຮືອນ ເພາະເປັນບ່ອນລີ້ໄພທີ່ດີ ແລະ ເປັນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກພ້ອມທຸກຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ເສດເລັບ, ໄຍແມງມຸມ ແລະ ຜົມຂອງເຮົາ ຖ້າເຮືອນໃຜບໍ່ມັກເຮັດຄວາມສະອາດ ບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແມງກິນຝຸ່ນກໍ່ຍີ່ງມາອາໄສຢູ່ໄດ້ແບບສະດວກສະບາຍ ດັ່ງນັ້ນສາເຫດຂອງການເກີດຂອງແມງກິນຝຸ່ນໃນເຮືອນເປັນຍ້ອນຄວາມບໍ່ສະອາດນັ້ນເອງ.

ຄວາມຈິງແລ້ວແມງກິນຝຸ່ນບໍ່ແມ່ນສັດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ມະນຸດໂດຍກົງ ແຕ່ເປັນສັດທີ່ລົບກວນ ໃຫ້ທຳລາຍຢູ່ເລື້ອຍໆ ເພາະມັກແຜ່ລາມໄປຕາມຝາເຮືອນ ແລະ ພື້ນເຮືອນທີ່ມີຂີ້ຝຸ່ນຫຼາຍ ເມື່ອແມງກິນຝຸ່ນຂະຫຍາຍໂຕໃຫຍ່ຂື້ນ ກໍ່ຈະອອກຈາກການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ພັດທະນາເປັນແມງກະເບື້ອ ເຊີ່ງເຫຼືອພຽງແຕ່ປອກໃຫ້ເບິ່ງຕາງໜ້າເຮັດເຮົາໃຫ້ຕ້ອງໄດ້ມານັ່ງເຮັດຄວາມສະອາດໃນພາຍຫຼັງ.

ວິທີທຳລາຍແມງກິນຝຸ່ນ

1. ເຮັດຄວາມສະອາດເຮືອນຂອງທ່ານເປັນປະຈຳ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະກວາດແມງກິນຝຸ່ນໄປຈົນໝົດ ແຕ່ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດຄວນເຮັດຄວາມສະອາດເຮືອນຢູ່ສະເໝີ ແລະ ດູດຝຸ່ນເປັນປະຈຳເຊັ່ນກັນ ເພາະມັນຈະຊ່ວຍຫຼຸດປະລິມານຂອງແມງກິນຝຸ່ນໄດ້ ຍ້ອນແມງກິນຝຸ່ນບໍ່ມີແຫຼ່ງອາຫານ ແລະ ວັດຖຸເພື່ອໄປສ້າງໃນການຫຸ້ມຫໍ່ເພື່ອມາປ້ອງກັນໂຕມັນເອງ ເພາະສະນັ້ນໃນທີ່ສຸດອາດຈະຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນໃໝ່.

2. ກວາດຖີ້ມ

ແມງກິນຝຸ່ນ ທີ່ເກາະຕິດກັບຝາ ເຮົາສາມາດ ທຳລາຍມັນໄດ້ງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ຈັບອອກ ຫຼື ກວາດຖີ້ມ ເພາະແມງກິນຝຸ່ນບໍ່ໄດ້ຕິດແໜ້ນຢູ່ຝາເຖີງຂະນາດບໍ່ສາມາດດຶງມັນອອກມາໄດ້ ແຕ່ຖ້າມີແມງກິນຝຸ່ນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນເຮືອນ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ກວາດຖີ້ມໄປເລື້ອຍໆ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແມງກິນຝຸ່ນ ເຂົ້າມາໃນເຮືອນຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ.

3. Scotch tape

ບາງເທື່ອການເຮັດຄວາມສະອາດແບບກວາດຖີ້ມ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ແມງກິນຝຸ່ນຕົກລົງໄປສະຖານທີ່ອື່ນໄດ້ Scotch tape ແມ່ນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງຂອງຄົນທີ່ຕ້ອງການທຳລາຍແມງກິນຝຸ່ນອອກຈາກຝາເຮືອນ ໂດຍພຽງແຕ່ໃຊ້ Scotch tape ຕິດລົງໄປ ຫຼັງຈາກນັ້ນເມື່ອແມງກິນຝຸ່ນຖືກດູດຕິດກັບ Scotch tape ກໍ່ສາມາດເອົາໄປໂຍນຖິ້ມໂດຍບໍ່ຫຼຸດໄປບ່ອນອື່ນແລ້ວ.

4. ຈັບເອົາໄປຖີ້ມ

ພື້ນຖານດີຫຼາຍວິທີນີ້ ຕ້ອງເຂ່ຍຖີ້ມໃຫ້ໄກຈາກເຮືອນ ບາງຄົນກໍ່ບີບໃຫ້ຕາຍຄາມືສາຍໂຫດຈະເລືອກວິທີນີ້.

 5. ແຊ່ນໍ້າມັນກ໊າດ

ອັນນີ້ເບິ່ງຄືວ່າໂຫດຮ້າຍແດ່ຈັກໜ້ອຍ ແຕ່ສາມາດຊ່ວຍທຳລາຍແມງກິນຝຸ່ນໄດ້ດີຫຼາຍ ແຕ່ຖ້າທ່ານມີອາການແພ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນມາຈາກການສຳຜັດຈັບບາຍ ຖືກຕົນໂຕໂດຍບັງເອີນ ອາດຈະເປັນຍ້ອນພູມຕ້ານທານຂອງແຕ່ລະຄົນບໍ່ຄືກັນ ແຕ່ບໍ່ເປັນຫັຍງເພາະຄືກັນກັບອາການແພ້ທົ່ວໄປ.