ການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໄວຣັດ Covid-19 ໃນໄລຍະນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຫຼາຍຄົນເລີ່ມເກັບຊື້ອາຫານສົດຍ້ອນບໍ່ຢາກສ່ຽງທີ່ຈະອອກຈາກເຮືອນເລື້ອຍໆ ແນ່ນອນການເກັບມ້ຽນສິນຄ້າຕ່າງໆ ມີຄວາມສ່ຽງເທົ່າກັບຜັກສົດ ຫຼື ຊີ້ນໝູ, ເປັດ, ໄກ່ພ້ອມທີ່ຈະແຫ້ງ ແລະ ເນົ່າເປື່ອຍໄວເຊັ່ນກັນ.

ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີເຄັດລັບບາງຢ່າງ ສຳລັບທ່ານເພື່ອຮັກສາອາຫານ ແລະ ວັດຖຸດິບຕ່າງໆ ຂອງທ່ານໃຫ້ຍາວນານໃນເວລາຖືກກັກຂັງ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສົດໃໝ່ ໃຫ້ເກັບໄວ້ດົນ ລອງໃຊ້ວິທີການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ນຳກັນເລີຍ!

 1. ຊີ້ນໝູ / ຊີ້ນສົດ

ສຳລັບຊີ້ນໃຫ້ແບ່ງອອກເປັນມື້ໆ ໃນປະລິມານພໍເໝາະສຳລັບການປຸງແຕ່ງອາຫານແຕ່ລະຄາບ ແລ້ວຈີ່ງຫໍ່ໃສ່ຖົງຢາງກ່ອນທີ່ຈະເອົາໄປແຊ່ແຂງ ເພາະວ່າຖ້າຊີ້ນຖືກກັບຄວາມເຢັນຈະເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ ແລະ ອັນຕະລາຍຕໍ່ການບໍລິໂພກໄດ້ ເພາະສະນັ້ນກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ຄວນຄ່ອຍໆ ປ່ຽນໄປເປັນແຊ່ແຂງທຳມະດາເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ລະລາຍ ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສົດຂອງຊີ້ນ ແລະ ອາຫານທະເລເປັນເວລາໄດ້ອີກຫຼາຍມື້.

2. ກຸ້ງ ປາມຶກ ແລະ ປາສົດ

ສຳລັບກຸ້ງ ຖ້າທ່ານຊື້ມາແລ້ວໃຫ້ຕັດໜວດຖີ້ມ ແລ້ວຈີ່ງປອກເປືອກຂື້ນກັບຄວາມສະດວກຂອງທ່ານ ແຕ່ຄວນແຍກອອກເປັນຊຸດໆ ແຊ່ແຂງຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານແຕ່ລະຄັ້ງ ສ່ວນປາມຶກ ແລະ ປາສົດຄວນລ້າງໃຫ້ສະອາດ ແລະ ຕັດເປັນຕ່ອນໃຫ້ເໝາະສົມ ສຳລັບການປຸງແຕ່ງອາຫານແຕ່ລະຄັ້ງເຊັ່ນດຽວກັນກັບກຸ້ງກ່ອນທີ່ຈະໄປແຊ່ແຂງ ແຕ່ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍໃນເວລາທີ່ຈະເອົາໄປປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານຄວນແຍກ ແລະ ບໍ່ໃສ່ຮ່ວມກັນ.

3. ໄຂ່ສົດ

ເມື່ອຊື້ໄຂ່ສົດມາແລ້ວບໍ່ຄວນລ້າງ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເປືອກໄຂ່ຫຼຸດອອກ ແລ້ວອາກາດອາດຈະເຂົ້າໄປໃນຮູນ້ອຍໆ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ໄຂ່ເນົ່າໄວ ແລະ ຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ.

4. ຜັກສົດ

ຜັກສົດຈະຫ່ຽວ ແລະ ເນົ່າເປື່ອຍໄວ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອຊື້ມາແລ້ວຄວນຕັດໂຕທີ່ເນົ່າເປື່ອຍອອກເສຍກ່ອນແລ້ວຈີ່ງລ້າງໃຫ້ສະອາດ ຄວນແຊ່ໃນນໍ້າໄວ້ຊົ່ວຄາວ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຊ້ເຈັ້ຍທິດຊູແຜ່ນໃຫຍ່ໆ ເພື່ອດູດຄວາມຊຸ່ມອອກ ແຍກເປັນແຕ່ລະຊະນິດ ແລະ ຄວນເກັບຮັກສາໃນຖົງຊິບລ໊ອກທີ່ອັດແໜ້ນໆ ການແຊຜັກໃນຕູ້ເຢັນສຳລັບຜັກບາງຊະນິດ ເຊັ່ນ: ໝາກເຜັດ, ຫົວຜັກທຽມ, ສະຫຼັດ, ຜັກຊີ, ຜັກກາດຂາວ ບໍ່ຄວນລ້າງກ່ອນເຂົ້າຕູ້ເຢັນເພາະມັນຈະເນົ່າເປື່ອຍໄວ.

5. ເຫັດສົດ

ເມື່ອຊື້ເຫັດສົດຄວນນຳໄປລວກພໍສຸກປະມານ ແລ້ວຈີ່ງນຳມາລ້າງດ້ວຍນໍ້າເຢັນ ຈົນກວ່າຄວາມຮ້ອນຈະຫາຍໄປ ຫຼັງຈາກນັ້ນເກັບໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ ແຊ່ໃນຊ່ອງຜັກຂອງຕູ້ເຢັນຈະສາມາດຮັກສາຄວາມສົດໃຫ້ຍາວນານ.

6. ຜັກບົ່ວ ແລະ ຜັກທຽມ

ຜັກບົ່ວ ແລະ ຜັກທຽມທີ່ຊື້ມາແລ້ວຄວນປອກເປືອກບາງສ່ວນອອກ ຈາກນັ້ນເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນຖົງ ຫຼື ກະຕ່າທີ່ມີບ່ອນລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃຫ້ຫ້ອຍໃສ່ບໍລິເວນທີ່ມີອາກາດລ່ວງດີ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດເຊື້ອພະຍາດຕາມມາ.

7. ເຄື່ອງປຸງ

ແຕ່ລະເທື່ອທີ່ທ່ານກະກຽມເຄື່ອງປຸງທີ່ຕຳແລ້ວອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໝົດ ສະນັ້ນຄວນແບ່ງສັດສ່ວນຕາມປະລິມານຈຳນວນທີ່ໃຊ້ (ຊີ້ນສັດ 1 ກິໂລຕ້ອງໃຊ້ເຄືື່ອງປຸງ 300 ກຣາມ) ແລ້ວຈີ່ງເອົາເຂົ້າຕູ້ແຊ່ແຂງໄວ້.

 8. ເຂົ້າສານ

ສຳລັບເຂົ້າສານທີ່ເອົາໄວ້ໃນຖັງທີ່ມີຝາປິດໄວ້ ແນະນຳໃຫ້ເອົາໃບຂີ້ຫູດມາໃສ່ ເພາະວ່າກິ່ນຫອມຂອງໃບໝາກຂີ້ຫູດ ຈະຊ່ວຍໄລ່ມອດ ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆ ແຕ່ຕ້ອງມີປ່ຽນໃບໃໝ່ຕະຫຼອດເວລາເພາະວ່າຖ້າໃບຂີ້ຫູດແຫ້ງກິ່ນກໍ່ຈະຫາຍໄປ.

 9. ຜະລິດຕະພັນນົມ

ຜະລິດຕະພັນນົມ ເຊັ່ນ: ເນີຍແຂງ, ຄຣີມ, ເບີ, ຍີສ ຖ້າໃຊ້ແລ້ວຄວນຫໍ່ດ້ວຍຖົງຢາງແລ້ວປິດໄວ້ໃຫ້ແໜ້ນ ໃນອຸນຫະ ພູມທີ່ເໝາະສົມ ສຳລັບບ່ອນເກັບຮັກສາແມ່ນປະມານ 4 – 8 ອົງສາ.

10. ໝາກກ້ວຍ

ກ້ວຍແມ່ນໝາກໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແລະ ສຸກໄວບາງເທື່ອຈົນກິນບໍ່ທັນ ວິທີຮັກສາເປືອກກ້ວຍບໍ່ໃຫ້ດຳ ແມ່ນເອົາໄປຈຸ່ມນໍ້າອຸ່ນໜ້ອຍໜື່ງເພື່ອໃຫ້ສຸກພໍປະມານ ຫຼື ອາດຈະໃຊ້ຟີມຫໍ່ອາຫານເພື່ອຫໍ່ອ້ອມບໍລິເວນຂ້ວນ ເທົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ກ້ວຍສຸກຊ້າລົງໄດ້.