ວິທີການກຽມດິນປູກດອກກຸຫຼາບ ……

ໂຖດອກໄມ້ ຂະໜາດ 10 ນີ້ວຂື້ນໄປ ຫຼື ຖ້າປູກໃນດິນຈະງາມກ່ວາປູກໃນໂຖ ຄວນເວັ້ນໄລຍະຫ່າງ 60-80 ຊມ.

ສ່ວນປະສົມຂອງດິນປູກ ດິນ 1 ສ່ວນ

 • ສານອິນຊີ (ຝຸ່ນບົ່ມ, ໃບໄມ້ຫຼົ່ນ ຫຼື ເຂົ້າເປືອກ) 2 ສ່ວນ
 • ຝຸ່ນສັດ 1 ສ່ວນ
 • ຝອຍໝາກພ້າວ (ໃຊ້ ຫຼື ບໍ່ໃຊ້ກໍ່ໄດ້) 1/2 ສ່ວນ

ສະຖານທີ່ຂອງດິນ ຫຼື ສະຖານທີ່ ທີ່ຈະວາງໂຖ ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງມີແສງແດດ 1/2 ມື້ ປົກກະຕິດອກກຸຫຼາບຕ້ອງການແສງແດດໝົດມື້ ແຕ່ດອກກຸຫຼາບບໍ່ມັກອາກາດຮ້ອນ ສະນັ້ນໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ ຄວນໃຫ້ດອກກຸຫຼາບໄດ້ຮັບແສງແດດ 1/2 ມື້ກໍ່ພຽງພໍແລ້ວ.

ການຫົດນໍ້າໂດຍປົກກະຕິໜຶ່ງເທື່ອຕໍ່ມື້ ຫຼື ປະມານ 1 ລິດຕໍ່ໂຖ ແຕ່ໃນລະດູຮ້ອນອາກາດຮ້ອນຫຼາຍ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຫົດນໍ້າເພີ່ມຂື້ນເປັນສອງເທື່ອຕໍ່ມື້.

ການໃສ່ປຸ໋ຍ

 • ປຸ໋ຍເຄມີ ສູດ 15-15-15 ຫຼື 16-16-16 ຫຼື 14-9-20 ຫຼື 15-5-20 ຫຼື 21-9-24
 • ຝຸ່ນສັດ, ຂີ້ໄກ່ (ປະເພດແບບອັດເມັດຈະດີກ່ວາຈາກຟາມ ເພາະເວລາຫົດນໍ້າຈະມີກິ່ນເໝັນ) ຂີ້ງົວ (ຕ້ອງການປະລິມານຫຼາຍ ແຕ່ຂໍ້ເສຍແມ່ນຫຍ້າປົ່ງຫຼາຍ)
 • ຝຸ່ນສັດມີແຮ່ທາດອາຫານໜ້ອຍກວ່າປຸ໋ຍເຄມີ ເພາະສະນັ້ນຄວນໃຊ້ຝຸ່ນສັດ ແລະ ປຸ໋ຍເຄມີສະລັບກັນ ໂດຍໃຊ້ຝຸ່ນສັດປະມານ 3-4 ເດືອນຕໍ່ຄັ້ງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂອງດິນແຂງ, ດິນໜຽວຈາກປຸ໋ຍເຄມີ ແລະ ໃສ່ທຸກໆ 6 ເດືອນ
 • ປູນ dolomite (ມີແຄວຊຽມ ແລະ ແມກນີຊຽມ) ປະມານ 2 ບ່ວງກາເຟ ສຳລັບໂຖ 10-12 ນິ້ວ ເພື່ອລະລາຍອາຊິດຈາກປຸ໋ຍເຄມີ
 • ເມື່ອໃສ່ປຸ໋ຍແລ້ວຄວນຫົດນໍ້າທັນທີ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂັ້ມຂຸ້ນຈຸດໃດຈຸດໜຶ່ງຫຼາຍ ຄວນໃສ່ປຸ໋ຍເຄມີໜ້ອຍໆ ໃສ່ເລື້ອຍໆ ບໍ່ຄວນໃສ່ຫຼາຍເກີນໄປເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ຂອບຂອງໃບໄໝ້ ແລະ ຕາຍໄດ້

ການຕັດແຕ່ງ

 • ຕົ້ນໃໝ່ຄວນຕັດແຕ່ງງ່ານ້ອຍ ທີ່ເປັນງ່າລຸ້ນທຳອິດ ແລະ ຮາກຂອງງ່າ ປະໄວ້ແຕ່ງ່າໃຫຍ່ໆ
 • ຕົ້ນທີ່ໃຫຍ່ແລ້ວ ຕັດງ່າບາງໆ, ງ່າທີ່ຄົດງໍແຄບ, ງ່າທີ່ປົ່ງເຂົ້າໄປໃນພຸ່ມ ຫຼື ງ່າແກ່ທີ່ບໍ່ແຕກດອກຄວນຕັດຖີ້ມ
 • ດອກເຮ່ຍ ຄວນຟ້າວຕັດທັນທີເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເສຍອາຫານຕໍ່ໄປ ຖ້າເປັນກຸຫຼາບກ້ານຍາວ ຄວນຕັດຄວາມຍາວຂອງກ້ານອອກເຄິ່ງໜຶ່ງ ຫຼື ໃຫ້ຕັດຕໍ່າລົງ 5 ຊຸດ ໃຫ້ເຫຼືອໄວ້ 2-3 ຊຸດ
 • ການຕັດແຕ່ງປະຈຳປີ ຄວນເຮັດສອງຄັ້ງຕໍ່ປີ ໃນເດືອນຕຸລາ (ກ່ອນທີ່ຈະໜາວ) ແລະ ເດືອນເມສາ (ກ່ອນຝົນ) ເປັນການຕັດເພື່ອໃຫ້ແຕ່ງພຸ່ມໃໝ່ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສູງ ໂດຍການຕັດກິ່ງງ່າໃຫ້ສັ້ນລົງປະມານ 30-40 ຊັງຕີແມັດ ແຕ່ຖ້າມີກີ່ງງ່າຫຼາຍ ກໍ່ໃຫ້ຕັດກີ່ງອອກນຳ
 • ການປ່ຽນໂຖ ຄວນປ່ຽນປີລະເທື່ອ ອາດຈະເຮັດພ້ອມກັບການຕັດແຕ່ງໃນຊ່ວງໄລຍະເດືອນເມສາ ໂດຍການຕັກເອົາດິນອ້ອມຂອບໂຖອອກ ຫຼື ເອົາຕົ້ນອອກແລ້ວປ່ຽນດິນໃໝ່