ຖ້າທ່ານບໍ່ຢາກເປັນຄົນທີ່ມີກິ່ນຫອມໃຫ້ຍຸງກັດເປັນຝູງມາຕິດຕາມເບີ່ງນຳກັນເລີຍ!

1. ຢ່າໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງສີດຳ

ຜົນການວິໃຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Brown ພົບວ່າ ກຳມະກອນນຸ່ງເຄື່ອງຂາວຖືກຍຸງກັດໜ້ອຍກ່ວາຄົນທີ່ນຸ່ງເຄື່ອງມືດ ເພາະວ່າທຳມະຊາດຂອງຍຸງມັກເຊື່ອງຢູ່ບ່ອນມືດ ເພື່ອລໍຖ້າມາກິນເລືອດຄົນ.

2. ຢ່າໃສ່ນໍ້າຫອມ

ນອກຈາກເລືອດຄົນແລ້ວຍຸງຍັງດູດນໍ້າຫວານຈາກເກສອນດອກໄມ້ ຖ້າທ່ານໃສ່ນໍ້າຫອມ ໂດຍສະເພາະກີ່ນດອກກຸຫຼາບແມ່ນເຮັດໃຫ້ຍຸງຄິດວ່າເປັນແຫຼ່ງອາຫານຂອງພວກມັນ.

3. ຢ່າດື່ມເບຍ

ການຄົ້ນຄວ້າຈາກປະເທດຝຣັ່ງພົບວ່າ ຍຸງກັດຄົນທີ່ດື່ມເບຍຫຼາຍເຖີງ 63 ເປີເຊັນ ເພາະການດື່ມເບຍ ຫຼື ເຫຼົ້າເຮັດໃຫ້ລົມຫາຍໃຈມີກິ່ນຮ່າງກາຍແຮງ ເຊີ່ງສາມາດດຶງດູດຍຸງມາໃຫ້ຕ່ອມຫຼາຍໄດ້.