ທ່ານທີ່ມັກນອນຫ້ອງແອ ເຖີງວ່າຈະເຂົ້າລະດູໜາວແຕ່ກໍ່ຍັງນອນເປີດແອ ການເປີດແອໃນລະດູໜາວຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ແອ ມື້ນີ້ເຮົາມີເຄັດລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການເປີດແອໃນລະດູໜາວ ໂດຍບໍ່ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ແອ ຈະມີວິທີໃດແດ່ມາເບີ່ງນຳກັນເລີຍ!

  • ເປີດ 25 ອົງສາ

ຖ້າຕ້ອງການເປີດແອໃນຂະນະທີ່ທາງນອກມີອາກາດເຢັນ ຄວນເປີດໃນອຸ່ນຫະພູມ 25 ອົງສາ ບໍ່ຄວນເປີດໃນອຸ່ນຫະພູມຕໍ່າກ່ວາ 25 ອົງສາ ແລະ ເປີດພັດລົມແບບກະຈາຍຄວາມເຢັນໃຫ້ທົ່ວທຸກມູມຫ້ອງ ຊື່ງຈະຊ່ວຍປະຫັຍດໄຟ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍເຢັນຈົນເກີນໄປ ເຊີ່ງເປັນສາເຫດຂອງການເປັນໄຂ້ຫັວດ.

  • ຫຼຸດຊົ່ວໂມງໃນການເປີດແອ

ທົດລອງປິດແອໄວກ່ວາປົກກະຕິ ຫຼື ຕັ້ງເວລາປິດແອເລີຍກໍ່ໄດ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຫຼັບຈົນລືມຕື່ນມາປິດແອ ເພາະອາກາດເຢັນຢູ່ແລ້ວ ເຖີງຈະປິດແອພາຍໃນຫ້ອງກໍ່ຍັງມີຄວາມເຢັນຢູ່ໄດ້ອີກດົນ ແຖມຍັງຊ່ວຍປະຫັຍດໄຟ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ແອເຮັດວຽກໜັກນຳອີກ.

  • ເປີດເພື່ອລະບາຍ

ກ່ອນຈະເປີດແອ 15 ນາທີ ໃຫ້ເປີດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມຫ້ອງທັງໝົດເພື່ອລະບາຍເອົາໄອຮ້ອນ ແລະ ກີ່ນບໍ່ພືງປະສົງອອກ ແອຈະບໍ່ເຮັດວຽກໜັກຈົນເກີນໄປ ແລະ ຊ່ວຍຕໍ່ອາຍຸການເຮັດວຽກຂອງແອນຳອີກ.

  • ບໍ່ຄວນເອົາສີ່ງຂອງມາວາງບ່ອນທາງແອອອກ

ເວລາເປີດແອບໍ່ຄວນເອົາເຄື່ອງຂອງມາວາງໃສ່ບ່ອນແອ ແລະ ຄອມເຟສເຊີແອທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງນອກເຮືອນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ແອເຮັດວຽກໜັກ ນອກຈາກນີ້ຄວນຕິດຕັ້ງໃຫ້ຫ່າງກຳແພງປະມານ 5 ຊັງຕີແມັດ ຊື່ງຈະຊ່ວຍປະຫັຍດໄຟໄດ້ເຖີງ 15-20%.