ເຖີງແມ່ນວ່າກຸ່ມຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈະເປັນກຸ່ມຄົນເຮັດວຽກກໍ່ຕາມ ແຕ່ສຳລັບຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນກຸ່ມຜູ້ສູງອາຍຸ ຊື່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ສູງອາຍຸກາຍເປັນອີກກຸ່ມສ່ຽງ ເພາະຄົນເຮັດວຽກເປັນຜູ້ນຳເຊື້ອມາຕິດຜູ້ສູງອາຍຸ.

ໃນປັດຈຸບັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄົນສູງອາຍຸສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ ແຕ່ຄົນສູງອາຍຸພັດຕິດເຊື້ອຈາກຄົນເຮັດວຽກ ຫຼື ຄົນອອກຈາກເຮືອນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລູກຫຼານ ດັ່ງນັ້ນກຸ່ມທີ່ສ່ຽງ ແລະ ເຝົ້າລະວັງຄືກຸ່ມມາຈາກພື້ນທີ່ສ່ຽງ ສະນັ້ນ ມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີແນະນຳການເບີ່ງແຍງຜູ້ສູງອາຍຸ ມາຝາກທຸກໆ ທ່ານ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

  • ອອກກຳລັງກາຍ
  • ກວດເບີ່ງສະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໝອງ
  • ພະຍາຍາມເຮັດກິດຈະກຳທີ່ຜູ້ສູງອາຍຸມັກ ແລະ ສົນໃຈຢາກເຮັດ
  • ກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່
  • ຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ສູງອາຍຸນອນຫຼັບ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ
  • ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສູງອາຍຸອາລົມດີ
  • ໃຫ້ຜູ້ສູງອາຍຸເຮັດກິດຈະກຳທີ່ມີຄວາມສຸກ
  • ບໍ່ວຸ້ນວາຍກັບໂຄວິດ-19 ຫຼາຍເກີນໄປ
  • ຢ່າເສບຂ່າວຕະຫຼອດເວລາ
  • ອອກຫ່າງຈາກສັງຄົມ ຫຼື ຕ້ອງມີໄລຍະຫ່າງອອກຈາກສັງຄົມ

ນອກຈາກປ້ອງກັນຜູ້ສູງອາຍຸແລ້ວ ຄວນປ້ອງກັນເດັກບໍ່ໃຫ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ນຳ ເພາະສ່ວນຫຼາຍໃນເຮືອນມັກຈະມີເດັກ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ ເຊີ່ງເດັກອາດຈະບໍ່ລະມັດລະວັງຕົນເອງ  ດັ່ງນັ້ນ ຄວນປ້ອງກັນເດັກບໍ່ໃຫ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເດັກເປັນຜູ້ແຜ່ເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເຊື່ອວ່າມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກໍ່ບໍ່ດີເທົ່າກັບເຮົາລະມັດລະວັງ ແລະ ເບີ່ງແຍງປະຕິບັດຕົນເອງໃຫ້ດີ ສະນັ້ນ ທຸກຄົນຕ້ອງຊ່ວຍກັນໃນການເບີ່ງແຍງຕົນເອງ ແລະ ຄົນໃກ້ຊິດ.