ຜິວໜ້າເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ ທີ່ຕ້ອງໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໝີ ເພາະຖ້າເລືອກຜະລິດຕະພັນບໍ່ເຂົ້າກັບສະພາບຜິວ ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ຜິວໄດ້ ສຳຄັນຄືການເຮັດຄວາມສະອາດຜິວໜ້າຢ່າງຖືກວິທີ ກໍ່ເປັນພື້ນຖານຂອງການປ້ອງກັນການເກີດສິວໄດ້ງ່າຍ ແລະ ອາດຈະສົ່ງຜົນຍາວນານ ຊື່ງໃນມື້ນີ້ເຮົາຈະມາແນະນຳການເລືອກໃຊ້ຜະລິດຕະພັນເຮັດຄວາມສະອາດຜິວໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບຜິວ ຂອງແຕ່ລະຄົນ.

  • ສຳລັບຜິວທຳມະດາ

ຄົນທີ່ມີຜິວປະເພດນີ້ຈະມີຮູຂຸມຂົນກວ້າງກ່ວາຜິວປະເພດອື່ນ ເພາະວ່າມີການໄຫຼຜ່ານຂອງນໍ້າມັນຫຼາຍໃນບໍລິເວນໜ້າຜາກ, ດັງ ແລະ ຄາງ ເຮັດໃຫ້ມີຜິວ ແລະ ຜິວປະສົມຈະເປັນສິວໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຂໍ້ດີຄື: ຈະເກີດເປັນຮີ້ວຮອຍໄດ້ຍາກ ແຕ່ກໍ່ຢ່າຟ້າວດີໃຈ ເພາະເມື່ອໃດທີ່ທ່ານໄດ້ໄປລົບກວນຜິວໜ້າດ້ວຍການຢິກແຮງໆ ແລະ ຢິກເລື້ອຍໆ ກໍ່ຈະເກີດເປັນຮີ້ວຮອຍໄດ້ເຊັ່ນ.

ໃນການເລືອກໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງຄົນຜິວມັນ ຄວນເລືອກໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ປະກອບດ້ວຍ ອອຍຄອນໂທ ທີ່ເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການຄວບຄຸມນໍ້າມັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮູຂຸມຂົນນ້ອຍລົງ, ສ່ວນຜະລິດຕະພັນລ້າງເຄື່ອງສຳອາງຄວນເລືອກແບບທີ່ເປັນວໍເຕີເບສ ເພາະຈະສະບາຍ ແລະ ບໍ່ໄປອຸດຕັນຮູຂຸມຂົນ ແລະ ຄວນເລືອກໃຊ້ຜະລີດຕະພັນແບບເນື້ອເຈລ ຫຼາຍກວ່າແບບອື່ນ ແຕ່ໃນຄວາມໂຊກຮ້າຍຂອງຜິວມັນກໍ່ຍັງມີຄວາມໂຊກດີຄື: ສາມາດເລືອກໃຊ້ໂທນເນີ ທີ່ປະສົມກັບແອລກໍຮໍ ໃນການເຮັດຄວາມສະອາດໄດ້ ຖ້າຫາກທ່ານໝັ້ນໃຈວ່າຈະບໍ່ແພ້.

  • ສຳລັບຜິວແຫ້ງ

ຄົນຜິວປະເພດນີ້ເກີດຈາກຕ່ອມນໍ້າມັນທີ່ຜະລິດນໍ້າມັນໄດ້ໜ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ສ່ຽງຕໍ່ການມີຮີ້ວຮອຍກ່ອນໄວ ຊື່ງແມ່ນເປັນຮີ້ວຮອຍແຫ່ງໄວ ແລະ ຮອຍຊົ່ວຄາວ ແລະ ຍັງມີບັນຫາເລື່ອງການເກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ປານໃດ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຮູ້ສຶກຜິວເຄັງຕືງ, ຫຼັງຈາກລ້າງໜ້າ ຜິວໜ້າຈະແຫ້ງ ແລະ ຢາບຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ເມື່ອສຳພັດ ຫຼື ຖູແຮງໆ ກໍ່ຈະເປັນຮອຍແດງໄດ້ງ່າຍ.

ການເລືອກໃຊ້ຜະລິດຕະພັນເຮັດຄວາມສະອາດຄື: ບໍ່ຄວນມີຟອງ ຫຼື ໃຫ້ມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແຕ່ຖ້າຕ້ອງການລ້າງເຄື່ອງສຳອາງຄວນໃຊ້ຄລີນຊີ້ງ, ແບບຄີມ ຫຼື ອອຍເບສ ແລະ ຄວນເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງມອຍສ໌ເຈີໄຮເຊີ, ຄລີນຊີ້ງນັ້ນ ອາດຈະມີສ່ວນປະສົມຂອງ AHA ຫຼື BHA ເພື່ອຊ່ວຍກຳຈັດເຊວຜິວທ່ຕາຍໄປແລ້ວ.

  • ສຳລັບຜິວແພ້ງ່າຍ

ສຳລັບຜິວປະເພດນີ້ຕ້ອງເບີ່ງແຍງເປັນພິເສດ ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະແພ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງນໍ້າຫອມ, ແອລກໍຮໍ ແລະ ອີກຫຼາຍຢ່າງ ເພາະໂຄງສ້າງຜິວບໍ່ແຂງແຮງທີ່ຈະສູ້ກັບສານສະກັດຕ່າງໆ ຜູ້ທີ່ມີຜິວແພ້ງ່າຍຈະມີພື້ນຖານຂອງຜິວ ຄືກັບຜິວມັນແຫ້ງ ແຕ່ຜິວຈະແຫ້ງກ່ວາ ແລະ ເກີດຮີ້ວຮອຍແດງ, ເປັນຜື່ນໄດ້ງ່າຍ ຖ້າຫາກໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໃດ ຈະຕ້ອງລອງໃສ່ກ້ອງແຂນ ແລ້ວປະໄວ້ຈັກໜ້ອຍ ຖ້າຫາກບໍ່ມີອາການແພ້ກໍ່ສາມາດໃຊ້ກັບຜິວໜ້າໄດ້.

ສຳລັບຜິວແພ້ງ່າຍເລືອກໃຊ້ຜະລິດຕະພັນປະເພດເວຊ ເຄື່ອງສຳອາງສຳລັບຜິວແພ້ງ່າຍ ທີ່ຈະຂຽນວ່າ Dermatological test ຊື່ງຜະລິດມາເພື່ອຜິວແພ້ງ່າຍສະເພາະ ສ່ວນຜະລິດຕະພັນສໍາລັບທີ່ເໝາະສົມກັບຜິວແພ້ງ່າຍຄື: ສະບູ່ເຫຼວທີ່ມີສູດອ່ອນໂຍນ ທີ່ບໍ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງນໍ້າຫອມ ຫຼື ສານທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄື່ອງ ສ່ວນທີ່ແຕ່ງໜ້າຄວນຈະເພີ່ມຜະລິດຕະພັນລ້າງໜ້າທີ່ເໝາະສົມ ຊື່ງຄວນເປັນເມກອັບມູຟເວີແບບບໍເຕີເບສ໌ ເພາະຜະລິດຕະພັນນີ້ຈະບໍ່ໄປກວນຜິວນ້ອຍກວ່າອອຍເບສ໌.