ໝາກຂີ້ຫູດ ມີລົດສົ້ມ ກີ່ນຫອມ ແລະ ສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຊ້ປຸງແຕ່ງອາຫານເທົ່ານັ້ນ ໃບ ແລະ ໝາກ ບາງເທື່ອກໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອຂ້າແມງໄມ້ບາງຊະນິດ ແລະ ຍັງໃຊ້ເປັນຢາດັບກິ່ນໃນຫ້ອງນໍ້າໄດ້ອີກ.

ມື້ນີ້ພວກເຮົານຳເອົາຫລາຍວິທີໄປຫາກິນ ໂດຍການເຮັດງ່າຍດາຍ ຈະເຮັດແນວໃດ? ລອງມາເບິ່ງກັນເລີຍ.
ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກະກຽມແມ່ນ

  1. ແກ້ວ 1.5 ລິດ
  2. ນໍ້າຕານ
  3. ປູນຂາວ

ວິທີເຮັດ

  1. ເອົາຈຸລິນຊີຈຸ່ມເຂົ້າແກ້ວ 1.5 ລິດ
  2. ຕື່ມນໍ້າຕານ 1-3 ບ່ວງແກງ
  3. ສັ່ນຈົນນໍ້າຕານລະລາຍ.
  4. ເອົາປູນຂາວ ໃສ່ລົງໃນກະປອງ ແລ້ວປິດຝາປິດໃຫ້ແໜ້ນ (ຝາປິດ 1 ແກ້ວປູນຂາວ 5 ກ້ອນ)
  5. ປະໄວ້ປະມານ 1 ເດືອນຫລັງຈາກນັ້ນທີ່ຈີ່ງນຳມາໃຊ້.

ຫລັງຈາກນັ້ນໃຊ້ມັນເພື່ອເຮັດຄວາມສະອາດຫ້ອງນໍ້າ ຕ້ອງແຊ່ລົງໃນຫ້ອງນໍ້າ ປະມານ 5 ນາທີ ຮອຍເປື້ອນຂອງນໍ້າມັນຈະບໍ່ອຸດຕັນທໍ່ ຫັວງວ່າສິ່ງນັ້ນຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຫຼາຍໆ ທ່ານ ສາມາດເຮັດດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ງ່າຍ ບໍ່ເສຍເວລານຳອີກ