∆ ຄວນຢຸດພຶດຕິກຳຕາມໃຈປາກ ເພາະໂລກເບົາຫວານ ຄວາມດັນ ຫົວໃຈ ສ່ວນຫຼາຍເກີດມາຈາກການກິນທີ່ຕາມໃຈປາກ ໂດຍສະເພາະອາຫານຫວານຫຼາຍ ເຄັມ ມັນ ນົວ ຄວນຫັນມາກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍຂື້ນ ຫຼີກລ່ຽງອາຫານທີ່ມີລົດຊາດເຄັມ ແລະ ດື່ມນໍ້າໃຫ້ພຽງພໍມື້ລະ 8 ແກ້ວ ຊື່ງເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ງ່າຍທີ່ສຸດ.

∆ ຈັດລຳດັບເວລາອອກກຳລັງກາຍ ນອກຈາກເລື່ອງອາຫານການກິນແລ້ວ ການອອກກຳລັງກາຍກໍ່ສຳຄັນ ຄວນອອກກຳລັງກາຍຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະ 2-3 ເທື່ອ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍເຕັງຕືງແລ້ວ ການອອກກຳລັງກາຍຍັງຊ່ວຍໃຫ້ປ້ອງກັນຈາກພະຍາດຕ່າງໆ ທີ່ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມໃນອະນາຄົດໄດ້ນຳອີກ.

∆ ຄວບຄຸມນໍ້າໜັກໃຫ້ຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານ ໂດຍການເລືອກອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ອາຫານທີ່ມີປະລິມານໄຂມັນຕໍ່າ ອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນສູງ ໃນຂະນະດຽວກັນຄວນຈຳກັດການກິນອາຫານປະເພດທາດແປ້ງ ນໍ້າຕານ ແລະ ໄຂມັນ ນອກຈາກເລື່ອງອາຫານແລ້ວ ຄວນອອກກຳລັງກາຍເພື່ອສ້າງກ້າມເນື້ອ ອີກບໍ່ດົນນໍ້າໜັກທີ່ເກີນມາດຕະຖານກໍ່ຈະຄ່ອຍໆ ຫຼຸດລົງ ແລະ ເຂົ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.

∆ ການນອນຫຼັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ຄວນນອນຢ່າງໜ້ອຍ 7-8 ຊົ່ວໂມງ/ມື້ ແລະ ຈະດີທີ່ສຸດຄວນເຂົ້ານອນກ່ອນ 10 ໂມງເຄີ່ງ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍຫຼັ່ງສານຕ່າງໆ ອອກມາຟື້ນຟູຮ່າງກາຍໄດ້ເຕັມທີ່ ຜົນໄດ້ຮັບຄືຮ່າງກາຍຈະສົດຊື່ນ.

∆ ກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີ ເຖີງວ່າຮ່າງກາຍຈະປົກກະຕິດີທຸກຢ່າງກໍ່ຕາມ ແຕ່ຢ່າໄດ້ໄວ້ວາງໃຈເພາະພະຍາດບາງອັນ ອາດຈະບໍ່ສະແດງອາການໃນໄລຍະທຳອິດ ຫາກກວດແລ້ວບໍ່ພົບກໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ໂຊກດີໄປ ແຕ່ຖ້າບັງເອີນພົບເຫັນພະຍາດຂື້ນມາກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮັກສາໄດ້ທັນເວລາ ນອກຈາກນີ້ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າຄວນເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບແນວໃດ? ໃນກໍລະທີ່ພົບວ່າມີໄຂມັນເກີນ ທາດນໍ້າຕານເກີນ ກໍ່ສາມາດປ່ຽນພຶດຕິກຳໄດ້ທັນເວລາບໍ່ລໍຖ້າໃຫ້ເຈັບປ່ວຍ ຄວນປ່ຽນພຶດຕິກຳໃນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກເລີຍ.