ເຊື່ອວ່າສິ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນມັກກັງວົນ ແລະ ຢ້ານທີ່ສຸດແມ່ນການເບິ່ງຄືວ່າເຖົ້ານັ້ນເອງ ແຕ່ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມສັງຂານຂອງຄົນເຮົາບໍ່ຢູ່ບ່ອນເກົ່າແນ່ນອນ ພໍຮອດເວລາພວກເຮົາກໍ່ຈະເຖົ້າແກ່ຕາມທຳມະຊາດ.

ມັນດີບໍ່? ຖ້າພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົນເອງໝຸ່ມ ແລະ ອ່ອນກ່ອນໄວຕະຫຼອດ ມື້ນີ້ບົດ ຄວາມນີ້ຈະນຳສະເໜີວິທີເຮັດໃຫ້ເບິ່ງຄືບໍ່ເຖົ້າແກ່ ພວກເຮົາໄປອ່ານພ້ອມກັນນີ້ເລີຍ!

1. ເບີ່ງແຍງແຂ້ວໃຫ້ດີ

ອີກບັນຫາໜຶ່ງທີ່ພວກເຮົາມັກຈະພົບແມ່ນບັນຫາເລື່ອງແຂ້ວ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈໃນເວລາລົມກັບຄົນອື່ນ ຫຼື ເວລາຍິ້ມ ສະນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວໃຫ້ດີຕະຫຼອດເວລາ.

2. ນັ່ງ ແລະ ຢືນກົງຢູ່ເລື້ອຍໆ

ການນັ່ງ ຫຼື ຢືນຫຼັງກົ່ງ ແມ່ນສີ່ງທີ່ຫ້າມເດັດຂາດ ເພາະມັນຈະເບິ່ງຄືຄົນເຖົ້າ ສະນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງຝຶກທ່ານັ່ງ ແລະ ຢືນຕະຫຼອດເວລາ ນອກຈາກການເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງໜຸ່ມແລ້ວ ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີພາບພົດທີ່ດີນຳດ້ວຍ.

3. ດື່ມນໍ້າສະອາດ

ເພາະວ່າຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ 70% ປະກອບດ້ວຍນໍ້າ ສະນັ້ນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ ນໍ້າ ທີ່ພວກເຮົາຄວນດື່ມທຸກໆ ມື້  ແລະ ໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເພາະຖ້າດື່ມນໍ້າສະອາດມັນຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາເປັ່ງປັງສົດຊື່ນໄດ້.

ແຕ່ຖ້າດື່ມນໍ້າບໍ່ສະອາດມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຈັບປ່ວຍບໍ່ສະບາຍ ຫຼື ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນອາດຈະມີຜົນສະທ້ອນຕ່າງໆ ຕາມມາໄດ້ ສະນັ້ນທ່ານຄວນເລືອກດື່ມນໍ້າສະອາດທຸກໆ ມື້.

4. ອອກກຳລັງກາຍທຸກໆ ມື້

ຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ກໍ່ຄືການອອກກຳລັງກາຍທຸກໆ ມື້ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຫັກໂຫມເທົ່ານີ້ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເບິ່ງໝຸ່ມ, ສວຍງາມ ແລະ ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ.

5. ໃຫ້ຜົມຂອງທ່ານເປັນທຳມະຊາດ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດຫຍັງຫຼາຍກ່ຽວກັບມັນ.

ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນອາດຈະຢາກຍ້ອມຜົມ, ດັດຜົມ ແລະ ເຮັດແບບຜົມຕ່າງໆ ຈົນບາງຄັ້ງກໍ່ເຮັດໃຫ້ຜົມເສຍ ເພາະສະນັ້ນພວກເຮົາຄວນປ່ອຍໃຫ້ເປັນໄປຕາມທຳມະຊາດດີກ່ອນ ສີ່ງສຳຄັນໝັ່ນເບີ່ງແຍງຜິວໜັງຫົວ ແລະ ເສັ້ນຜົມໃຫ້ເບິ່ງສວຍງາມ ເຫຼື້ອມ ຈະເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ.

6. ແຕ່ງໜ້າເບົາໆ ກໍ່ພໍແລ້ວ

ຜູ້ຍິງທີ່ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍເກີນໄປ ບາງຄັ້ງມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເບິ່ງຄືເຖົ້າກ່ອນໄວ ລອງພະຍາຍາມແຕ່ງໜ້າເບົາໆ ບາງເທື່ອມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ໃບໜ້າຂອງທ່ານອ່ອນລົງແນ່ ນອນ.

7. ແຕ່ງຕົວຕາມແຟຊັ່ນ

ການນຸ່ງຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນ ບາງຄັ້ງພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດຕາມແບບແຟຊັ່ນ ບໍ່ວ່າພວກເຮົາຈະມີອາຍຸເທົ່າໃດ ແຕ່ຄຳວ່າແຟຊັ່ນບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານອາຍຸ ຢູ່ທີ່ວ່າພວກເຮົາຈະກ້າໃສ່ ຫຼື ບໍ່?

8. ເລືອກອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ສຸດທ້າຍນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ນັ້ນແມ່ນການກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ນອກເໜືອຈາກການເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາດູດີແລ້ວ ຍັງຫ່າງໄກຈາກພະຍາດຕ່າງໆ ໄດ້ເຊັ່ນກັນ ຖ້າພວກເຮົາມີສຸຂະພາບແຂງແຮງທຸກຢ່າງຈະດີແນ່ນອນ.

ນີ້ແມ່ນ 8 ເຕັກນິກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເບິ່ງໜຸ່ມ ເຖິງວ່າທ່ານຈະມີອາຍຸຫຼາຍກໍ່ຕາມ ສະນັ້ນຢ່າລືມເອົາໄປປະຕິບັດເດີ!