ປົກກະຕິແລ້ວໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ແປງໄຟຣ໌ PDF ເປັນ Word ທົ່ວໄປ ຫຼື ແປງໂດຍເວັບໄຊ ຈະເຮັດໃຫ້ໜັງສືຕົກ ຫຼື ຫາຍໄປ ມື້ນີ້ມີວິທີແນະນຳການແປງໄຟຣ໌ PDF ມາເປັນ Word ແບບສົມບູນ ໂຕໜັງສືບໍ່ຕົກ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ນຳອີກ.

ຂັ້ນຕອນການແປງໄຟຣ໌ PDF ເປັນ Word ແບບສົມບູນ 100% ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮູບພາບຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໃຫ້ອັບໂຫຼດໄປທີ່ Google Drive

ຄິກຂວາຮູບພາບທີ່ຕ້ອງການຈະແປງເປັນ PDF ເລືອກຄຳສັ່ງ ເປີດດ້ວຍ Google Doc

ແລ້ວຈະໄດ້ໄຟຣ໌ເອກະສານທີ່ສາມາດກ໊ອບປີ້ ໄປໃຊ້ໃນ Word ແບບສົມບູນ 100% ໂຕໜັງສືບໍ່ຜິດ ແລະ ບໍ່ຫາຍ ແຖມຍັງສາມາດແປງໂຕໜັງສືໄດ້ນຳອີກ.