ເຊື້ອໄວຣັດ Corona ແມ່ນຫຍັງ ?

“ໄວຣັດ Corona” ແມ່ນພະຍາດທີ່ຕິດເຊື້ອທາງລະບົບຫາຍໃຈ ເກີດມາຈາກໄວຣັດຊື່ວ່າ Virus Corona [CoV] ເຊື້ອໄວຣັດສາຍພັນນີ້ເປັນຕະກູນດຽວກັນກັບໄວຣັດ SARS ຫຼື ພະຍາດເມີສ໌ (MERS) ເຊິ່ງເປັນພະຍາດລະບາດໃນ 37 ປະເທດທົ່ວໂລກ ໃນປີ 2002-2003 ຜ່ານມາ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວເຊື້ອໄວຣັດ Corona ແມ່ນຊື່ຂອງສາຍພັນໄວຣັດຄ້າຍຄືກັນກັບສາຍພັນຂອງໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ເຊິ່ງສາມາດແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍສາຍພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ສຳລັບໄວຣັດ Corona ທີ່ຖືກຄົ້ນພົບໃໝ່ນີ້ມີຊື່ວ່າ: 2019nCoV (ປັດຈຸບັນນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ໃສ່ຊື່ຢ່າງເປັນທາງການສຳລັບໄວຣັດສາຍພັນເຫຼົ່ານີ້) ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບເຊື້ອໄວຣັດສາຍພັນໃໝ່ນີ້ວ່າມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກເຈຍທີ່ກາຍພັນ ແລະ ງູເປັນໂຕເກັບເຊື້ອ ແລະ ແຜ່ລາມ ຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດອາດຈະອອກມາເພີ່ມເຕີມໃນອະນາຄົດພວກເຮົາອາດຈະຮູ້ລາຍລະອຽດຕື່ມ.

ການລະບາດເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ໃສ?

ໃນເມື່ອກ່ອນພະຍາດປອດອັກເສບສາຍພັນໃໝ່ນີ້ ຢູ່ໃນຕະກູນດຽວກັບໄວຣັດທີ່ພາໃຫ້ເກີດໄວຣັດ SARS ຫຼື ເປັນພະຍາດທາງລະບົບຫາຍໃຈແບບຮ້າຍແຮງ ທີ່ໄດ້ລະບາດຢູ່ 37 ປະເທດທົ່ວໂລກປີ 2002-2003 ເຊິ່ງເປັນເຊື້ອທີ່ຕິດຕໍ່ຈາກຄົນຫາຄົນ ແລະ ຈາກສັດຫາຄົນ ອາການຕົ້ນຕໍລວມມີໄຂ້, ໄອ, ເປັນຫວັດ ແລະ ຫາຍໃຈຫອບຫືດ ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ວ່າໄວຣັດສາຍພັນໃໝ່ນີ້ຖືກເອີ້ນວ່າ Corona ຍ້ອນວ່າຖ້າສ່ອງດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດ ຈະພົບວ່າການຕິດເຊື້ອສາຍພັນນີ້ເປັນວົງກົມ ແລະ ມີຂາອອກຈາກການຕິດເຊື້ອ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງໄວຣັດ Corona ຈາກການກວດກາເບື້ອງຕົ້ນໃນປະເທດຈີນ ພົບວ່າຄົນເຈັບສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຮັດວຽກຢູ່ຕະຫຼາດ ຫຼື ມີປະຫວັດໃນການເດີນທາງໄປຕະຫຼາດຂາຍສົ່ງອາຫານທະເລຢູ່ໃຈກາງເມືອງ Wuhan ເຊີ່ງເປັນຕະຫຼາດທີ່ມີການຄ້າຂາຍສັດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ນົກ, ໄກ່ປ່າ, ງູ, ກະຕ່າຍ ລວມທັງສັດປ່າອື່ນໆ…

ອາການຂອງ “Corona” ແມ່ນຫຍັງ?

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບເຊື້ອໄວຣັດ Corona ຈະເລີ່ມສະແດງອາການໃນ 1-2 ອາທິດ ແລະ ອາການທີ່ມັກຈະສະແດງອອກຄ້າຍຄືກັບໄຂ້ຫວັດທໍາມະດາຄືມີຂີ້ມູກໄຫຼ, ໄອ, ເຈັບຄໍ, ໄຂ້ສູງ, ເຈັບຫົວ, ປວດຕົນໂຕ.

ການປ້ອງກັນໄວຣັດ Corona

ເຮົາສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄວຣັດ Corona ດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ເຊັ່ນ: ຄວນຫຼີກເວັ້ນສະຖານທີ່ແອອັດ, ບໍ່ຢູ່ໃກ້ຄົນເຈັບທີ່ມີອາການໄອ (ຖ້າບໍ່ສາມາດຫຼີກເວັ້ນໄດ້ຄວນໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມເພື່ອປ້ອງກັນ) ຫຼີກເວັ້ນການໄປຕະຫຼາດຂາຍສັດທີ່ມີຊີວິດ, ບໍ່ຈັບບາຍສັດທີ່ປ່ວຍ ຫຼື ສັດຕາຍ, ບໍ່ກິນສັດແປກໆ ແລະ ຄວນກິນອາຫານທີ່ສຸກ, ຢ່າເອົາມືໄປຈັບຕາ, ດັງ, ປາກຖ້າບໍ່ຈຳເປັນ, ຄວນລ້າງມືໃຫ້ສະອາດດ້ວຍສະບູ່ ຫຼື ເຫຼົ້າ, ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອົບອຸ່ນສະເໝີ, ອອກກຳລັງກາຍ, ກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ ແລະ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ.

ຖ້າຫາກມີອາການໄອ, ເຈັບຄໍ, ມີຂີ້ ມູກໄຫຼ, ຫາຍໃຈຫອບຫືດ ຄວນໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ຮີບຟ້າວໄປພົບແພດໝໍດ່ວນ.