ສະຖາບັນການທະນາຄານ ​(ສ​ທ​ຄ) ໄດ້​ສຳ​ເລັດການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນຫົວຂໍ້:“ການວິເຄາະລາຍງານດ້ານການເງິນຂອງລູກຄ້າກ່ອນການປ່ອຍສິນເຊື່ອ”​ຊຶ່ງ​ດຳ​ເນີນ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ 5 ວັນແລະ ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ວັນ​ທີ31 ກໍລະກົດ 2020​ ໂດຍການ​ໃຫ້​ກຽດ​ມອບ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນຈາກ​ທ່ານ ປອ.ສັ​ນ​ຕິ ພົນ​ເມືອງ​ລາວ ຫົວ​ໜ້າ ສ​ທ​ຄ  ຊຶ່ງມີນັກສໍາມະນາກອນມາຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທ​ຫລ), ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ, ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ, ທະນາຄານບີໄອຊີລາວຈຳກັດ, ທະນາຄານໄອຊີບີຊີ, ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບລາວ-ຈີນ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດນໍ້າປະປາລາວ, ​ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດໂທລະຄົມລາວ ແລະ ກອງທຶນສົ່ງເສີມສົ່ງ​ເສີມ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ແລະ ​ກາງ (SME)ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນ​ຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນຂະແໜງການທະນາຄານ,ຂະ​ແໜງການ​​ເງິນໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ ​ແລະ ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​​ການວິເຄາະ​ລາຍງານທາງ​ການ​ເງິນຂອງລູກຄ້າກ່ອນປ່ອຍສິນເຊື່ອ​​ຢູ່​ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ທັງເສີມສ້າງທັກສະການ​ວິ​ເຄາະ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນແບບມືອາຊີບ ເຮັດໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນສາມາດນຳໄປຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງໄດ້ຢ່າງມີປະ ສິດທິຜົນສູງສຸດແລະ ການຝຶກອົບຮົມໄດ້​ລົງ​ເລິກບົດບາດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນທີ່ມີຜົນຕໍ່ຖານະການເງິນຂອງກິດຈະການ;ຜົນປະໂຫຍດຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນຕໍ່ກັບຜູ້ຊົມໃຊ້;ການເຊື່ອມໂຍງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັບການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງການບໍລິຫານກິດຈະການ;ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ;ຄວາມເຂົ້າໃຈໜ້າທີ່ທີ່ສຳຄັນຂອງແຕ່ລະເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ, ໃບລາຍງານທາງການເງິນ, ກະແສເງິນສົດ).

ພ້ອມນີ້; ຍັງ​ໄດ້ຮຽ​ນ​ຮູ້ຫຼັກການ ແລະເຄື່ອງມືວິເຄາະລາຍງານທາງດ້ານການເງິນ;ອັດຕາສ່ວນໃຊ້ໃນເບິ່ງຄວາມສາມາດ; ການວິເຄາະທຸລະກິດເພື່ອການລົງທຶນທີ່ວັດແທກຈາກກະແສເງິນສົດ; ອັດຕາສ່ວນໃຊ້ໃນເບິ່ງຄວາມສາມາດໃນສ້າງກໍາໄລຂັ້ນຕົ້ນ;ການນຳໃຊ້ແບບຈໍາລອງ Credit scoring Model ເຂົ້າໃນການວິເຄາະທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າກ່ອນປ່ອຍສິນເຊື່ອ; ການນໍາໃຊ້ຫຼັກການວິເຄາະລາຍງານທາງການເງິນເຂົ້າໃນການລົງທຶນໃນຮຸ້ນ ແລະ ບົດ​ຮຽ​ນ​ອື່ນໆ​ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ຫົວ​ຂໍ້​ດັ່ງ​ກ່າວ ຊຶ່ງພາຍຫຼັງສຳເລັດຫຼັກສູດນີ້ນັກສຳມະນາກອນຈະມີ​​ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບພາບລວມການ​ວິ​ເຄາະລາຍງານ​ການ​​ເງິນເຊັ່ນ: ຄວາມ​ໝາຍ, ຈຸດ​ພິ​ເສດ, ບົດບາດ, ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ທັງ​ພາກ​ລັດ ​ແລະ ​ເອກະ​ຊົນ;ສາມາດນຳເອົາ​ບັນດາ​ຫຼັກການ, ວິ​ທີ​ການ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ວິ​ເຄາະການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ເງິນ​ທຶນ​ໝູນວຽນ, ວິ​ເຄາະ​ອັດຕາ​ສ່ວນ​ທາງ​ການ​ເງິນທີ່ສຳຄັນ ແລະ ວິ​ເຄາະ​ອັດຕາ​ຜົນ​ຕອບ​ແທນ​ຂອງ​ເງິນ​ລົງທຶນເຂົ້າໃນການພິຈາລະນາກ່ອນປ່ອຍສິນເຊື່ອສາມາດນຳເອົາບົດຮຽນຈາກການລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງໄປນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານວິເຄາະສິນເຊື່ອ. ທ່ານຫົວ​ໜ້າ ສ​ທ​ຄ ໄດ້​ເນັ້ນ​ວ່າ: ການຝຶກອົບຮົມໃນ​ຄັ້ງນີ້ ເປັນການສ້າງຂະບວນການໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ເພື່ອເປັນການສ້າງຜົນງານຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IV ຂອງອົງຄະນະພັກ (ທຫລ) ແລະ ທ່ານຫົວໜ້າ ສທຄ ຍັງຢືນຢັນວ່າ: ໃນຍຸກໂລກາວິວັດ​ ເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລອ້ມທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກມີການຫັນປ່ຽນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ຊຶ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານທີ່ມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຍິ່ງຂຶ້ນ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ການ​ວິ​ເຄາະ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນກໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາມີບົດບາດສຳຄັນຕົ້ນຕໍຕໍ່ຂະແໜງການ​ເງິນ ຊຶ່ງສະ​ແດງ​ອອກ​ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ​ໃນ​ປະຈຸບັນມີການແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງແຂງແຮງ.

ດັ່ງ​ນັ້ນ, ໂຄງການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ດັ່ງກ່າວ​ເປັນ​ສ່ວນປະກອບເພື່ອຮັບປະກັນຍຸດທະສາດການຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງ ທ​ຫລ ແລະແຜນຍຸດທະສາດການຫັນເປັນ ສ​ທ​ຄ ໃຫ້ກາຍເປັນສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດທາງດ້ານການທະນາຄານໃນອະນາຄົດ.