ໃນວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ທ່ານ ອຸ່ນທວງ ຂາວພັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ໄດ້ນໍາພາຄະນະຜູ້ແທນລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະ ມົນຕີ ທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 24 ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 2016-2025 ກາງສະໄໝ, ແຜນຮ່ວມມື ປີ 2020 ແລະ ວາງແຜນການຮ່ວມມືໃນປີ 2021.

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍຜ່ານປະຊຸມທາງໄກ (ວີດີໂອ ຄອນຟາເລັນ) ໃນລະຫວ່າງ 4-5 ກຸມພາ 2021 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ທ່ານ ທອງຄົນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງທ່ອງທ່ຽວ ແຫ່ງ ປະເທດ ກໍາປູເຈຍ.ກອງປະຊຸມ ໄດ້ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ, ເຊິ່ງບັນດາທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທຸລະກິດປິ່ນອ້ອມແມ່ນໄດ້ປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວ.

ຈໍານວນຕົວເລກນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນໃນ ປີ 2019 ມີ 261,1 ລ້ານເທື່ອຄົນ ແຕ່ມາຮອດປີ 2020 ມີພຽງ 47,4 ລ້ານເທື່ອຄົນ. ອາຊຽນກໍາລັງດໍາເນີນການຂຽນບົດສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ແຜນຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ໂດຍແນໃສ່ ຊອກຫາມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນພາກພື້ນ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອທຶນຈາກປະເທດການາດາ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ, ສ້າງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຫລາກຫລາຍ, ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ລວມທັງສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອາຊຽນ+3 (ສປ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫລີ), ອາຊຽນ-ອິນເດຍ, ອາຊຽນ-ລັດເຊຍ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອໃນການຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ. ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າສູ່ມາດ ຕະຖານອາຊຽນ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການສ້າງແຜນຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ສໍາລັບປີ 2021-2025.

ຂະນະດຽວກັນ, ກໍໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາໃນການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວ ແນ່ໃສ່ສົ່ງເສີມການ ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນໃຫ້ມີບັນຍາກາດດີຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກະຊວງ ຖວທ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ເປັນເຈົ້າການຮ່ວມກັບປະເທດສະມາຊິກ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ປະຈໍາປີ 2021 ໂດຍສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ສໍາລັບປີ 2021-2022 ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນ, ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກ ສໍາລັບປີ 2021-2025 ປະຕິບັດແຜນການຮ່ວມມືອາຊຽນ+3 ໂດຍສຸມໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນໃນການຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຮ່ວມມືອາຊຽນ-ອິນເດຍ, ອາຊຽນ-ຣັດເຊຍ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ອື່ນໆ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍຈະໄດ້ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງການທ່ອງທ່ຽວຕໍ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງມໍລະດົກໂລກ ແລະ ອຸທິຍານມໍລະດົກອາຊຽນ ແລະ ກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາທົບທວນຄືນ ກ່ຽວກັບເອ ກະສານລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງອາຊຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 2.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)