ໃນເຊົ້າ ວັນທີ 23 ມີນາ 2021 ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລະດົມຄວາມຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບແຜນພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ (2021-2025) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ຊັດເຈນ, ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົ່ງເສີມດ້ານການລົງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ປັບປຸງການສຶກສາ, ການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ສົ່ງເສີມພັດທະນາດ້ານສີມືແຮງງານ ແລະ ເລັ່ງໃສ່ການພັດ ທະນາຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ. ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ ຂັນກາບ ໄຊຍະກຸມມານ ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18 ແຂວງໄຊສົມ ບູນ ໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ: ໂດຍຜ່ານການຮັບຟັງການລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ເຊິ່ງໄດ້ຍົກເອົາສິ່ງອຸດຕັນ, ບັນຫາທີ່ເປັນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ບັນຫາທີ່ຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງ ເອົາມາເປັນທິດທາງລວມ ໂດຍສະ ເພາະ ປັດໄຈທີ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ຍັງປະເຊີນກັບຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ເຮົາຈະມີການແກ້ໄຂດ້ວຍວິທີໃດ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຊົມເຊີຍຢ່າງສຸດໃຈ ທີ່ຄະນະລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ມີວິໄສທັດຄົ້ນຄວ້າວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ແລະ ແກ້ໄຂວິທີໃດ, ແຕ່ບັນຫາທີ່ຈະເອົາມາເປັນວາລະຂອງຊາດມັນແມ່ນຫຍັງແທ້ ຕົວຢ່າງ: ການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ທຸ່ນທ່ຽງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ ໂດຍເອົາບັນຫາການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ດ້ານເສດຖະກິດ ການເງິນ, ການປະຢັດ ຕັດການຟຸມເຟືອຍ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ເປັນວາລະແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ທົ່ວລັດ ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ຊວງຊົນລາວທັງຊາດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ. ບັນຫາຢາເສບຕິດແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນໄພຫວ່າງງານຫລາຍ.

ສະນັ້ນ, ຢາກລັດຖະບານໄດ້ພິຈາລະນາ ເອົາບັນຫາໄພຫວ່າງງານ, ບັນຫາໂຄວິດ-19 ແລະ ບັນຫາການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ອາວຸໂສ ທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ປະເທດຊາດ ເຂົ້າເປັນວາລະຂອງຊາດ.ທ່ານ ຄໍາແສນ ສີສະວົງ ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9 ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ແລກປ່ຽນຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ກໍ່ຄື ວຽກງານການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະຂອດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕ້ອງສືບຕໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານສີມືແຮງງານ ໃຫ້ຕິດພັນກັບການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຢ່າງແທ້ຈິງ ສະເໜີ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ເອົາຫລັກສູດອະຊີວະວີຊາຊີບ ສົມທົບໃສ່ກັບຫລັກສູດມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເພື່ອເປັນທາງເລືອກໃຫ້ກັບນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບໃນຊັ້ນ ມ.ປາຍ ໄດ້ຮຽນຮູ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ເນື່ອງຈາກວ່າຊາວໜຸ່ມທີ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ພາຍຫລັງທີ່ຮຽນຈົບ ມ.ປາຍ ແລ້ວ ສາ ມາດນໍາໄປປະກອບອາຊີບ ເຂົ້າໃນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພ້ອມນັ້ນ, ໄດ້ສະເໜີລັດຖະບານສຸມໃສ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ດ້ວຍການສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ ເປັນຕົ້ນການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ແລະ ສືບຕໍ່ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການຜະລິດທີ່ມີຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັນໄດ້.

ທ່ານ ຄໍາຜັນ ຄູນສະຫວັນ ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍໄດ້ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ໃນການແກ້ໄຂຊິວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ, ແຕ່ຍັງມີບາງຈຸດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂ ເຊິ່ງຜ່ານມາເຫັນວ່າລັດຖະບານ ໄດ້ສຸມທຶນຮອນເຂົ້າໃສ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ກັບການກໍານົດທິດທາງແຜນການຜ່ານມາ ແມ່ນບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍສະເພາະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ໄດ້ປະເມີນວ່າ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໄປຮອດຂັ້ນໃດແລ້ວ ແລະ ການສຸມທຶນຮອນໃສ່ 58 ໂຄງການ ເຫັນວ່າຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດ ສ່ວນການກໍານົດໃນການຈັດທຶນຮອນ, ຈັດສັນບຸກຄະລາກອນ.

ສະນັ້ນ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງເກັບ ກໍາຂໍ້ມູນຊັດເຈນວ່າ ຈະແກ້ໄຂບັນຫາໃດກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ. ໃນນັ້ນ, ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ກໍ່ເປັນບັນຫາໜັກທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ດ້ານອື່ນໆ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)