ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 12 ກຸມພາ 2020 ນີ້, ສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເພີ່ມນະໂຍບາຍເຈັບເປັນ, ຜ່າຕັດ ແລະ ເສຍຊີວິດ ຂອງສະມາຊິກກອງທຶນ ກຊທ ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງຕົນ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ບຸນລ້ຽງ ຈັນວັນເພັງ ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງ, ມີຄະນະປະທານ, ຄະນະບໍລິຫານງານອ້ອມຂ້າງແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກອງທຶນ ກຊທ ຂັ້ນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 14 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.

ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ນາງ ພົມມາ ທອງເພັງ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງ ທັງເປັນປະທານກອງທຶນ ກຊທ ຂັ້ນແຂວງ ກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວຈຸດປະສົງ ແລະ ອະທິບາຍຕໍ່ກັບສະພາບເງື່ອນໄຂໃນການເພີ່ມນະໂຍບາຍເຈັບເປັນ, ຜ່າຕັດ ແລະ ເສຍຊີວິດຂອງສະມາຊິກກອງທຶນ ກຊທ ເພື່ອນຳມາຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແທດເໝາະກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ຊຶ່ງຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນເພີ່ມນະໂຍບາຍເຈັບເປັນ, ຜ່າຕັດ ຈາກເດີມເພີ່ມຂຶ້ນ 10% ພ້ອມທັງເພີ່ມຂັ້ນນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຂຶ້ນຕື່ມອີກ 1 ຂັ້ນ ແລະ ນະໂຍບາຍເສຍຊີວິດແມ່ນຈະໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກເດີ່ມສະເລ່ຍ 10,16% ພ້ອມທັງເພີ່ມຂັ້ນນະໂຍບາຍຂອງການເສຍຊີວິດຂຶ້ນຕື່ມອີກ 2 ຂັ້ນຕາມອາຍຸການຂອງສະມາຊິກ ໂດຍຕ່ໍ່າສຸດແມ່ນ 20 ລ້ານກີບ ແລະ ສູງສຸດ 48 ລ້ານກີບ ສ່ວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຈະໄດ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ເມສາ ປີ 2020 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

savannakhet medialaos