ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ເອົາໃຈໃສ່ສືບ ຕໍ່ປັບປຸງບາງວຽກງານທີ່ເປັນຈຸດສຸມ ໂດຍສະເພາະ ໃຫ້ເພີ່ມທະວີການສະກັດກັ້ນ-ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງຂອງອົງການລັດ, ພະນັກງານ-ສະມາຊິກພັກ ແຕ່ລະຂັ້ນ ໃນເປົ້າໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ ເປັນຕົ້ນ ການລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການປະຕິບັດວິໄນແຜນການ-ການເງິນ, ພ້ອມທັງ ໃຫ້ສ້າງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ຂອງພະນັກງານ-ສະມາຊິກພັກ ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັັນ ຂອງວຽກງານການແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ຖືສໍາຄັນເອົາວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ຢູ່ໃນກົງຈັກລັດ.

ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະປະຈໍາ ສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງສະພແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 25 ມີນາ 2021 ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ປັບປຸງໃນຫລາຍບັນຫາ ທີ່ເປັນວຽກງານຈຸດສຸມ ໃນຕໍ່ໜ້າ ເປັນຕົ້ນ, ຕ້ອງປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ກໍານົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ຂອງອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໜ້າທີ່ການເມືອງ ໃນໄລຍະໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ, ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາ, ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ແຕ່ລະຂັ້ນ ໃນການຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊືມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ໃຫ້ເປັນແຜນງານ, ໂຄງການ, ກິດຈະກໍາ ລະອຽດແຕ່ລະໄລຍະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່, ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ; ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາແຫ່ງລັດ ແລະ ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ປັບປຸງກົນໄກການຮັບ ແລະ ການພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງ-ຄຳສະເໜີ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ປະສານສົມທົບກັບບັນດາອົງການລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮ່ວມກັນພິຈາລະນາ ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງ-ຄໍາສະເໜີ ກ້າວໄປເຖິງມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ໃຫ້ມີບ່ອນສິ້ນສຸດ.ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາຄາດໝາຍທິດທາງວຽກງານຈຸດສຸມດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສະເໜີໃຫ້ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ເອົາໃຈໃສ່ບາງມາດຕະການ ດັ່ງນີ້:

ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າ, ເຊື່ອມຊືມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃຫ້ເປັນແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາລະອຽດ ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງໃຫ້ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ ແລະ ປະຊາຊົນ ມີຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາ ແຕ່ລະຂັ້ນ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫລຸບຕີລາຄາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)