ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 378/ພສທ ລົງວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2021 ສາມາດເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຕ່ນີ້ຈົນເຖີງວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2021 ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: